หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ขณะนี้คุณเลือกหมวด คณิตศาสตร์ จากประเภท สินค้าทั้งหมด
   ข้อมูลหน้าที่ 1
Book
สมการเชิงอนุพันธ์ (DIFFERENTIAL EQUATIONS)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วิมลรัตน์ งามอร่ามวรางกูร /
Barcode : 9786164230330
ราคา : 300 บาท
ราคาพิเศษ : 255 บาท

Book
DIFFERENTIAL EQUATIONS AND BOUNDARY VALUE PRO BLEMS: COMPUTING AND MODELING (GLOBAL EDITION
ผู้แต่ง/ผู้แปล: C. HENRY EDWARDS et al. /
Barcode : 9781292108773
ราคา : 1,625 บาท
ราคาพิเศษ : 1,381 บาท

Book
PRECALCULUS
ผู้แต่ง/ผู้แปล: JULIE MILLER et al. /
Barcode : 9781259254185
ราคา : 1,550 บาท
ราคาพิเศษ : 1,318 บาท

Book
หลักคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: พัฒนี อุดมกะวานิช /
Barcode : 9789740335153
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 128 บาท

Book
คณิตศาสตร์เบื้องต้น (BASIC MATHEMATICS)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย /
Barcode : 9786163002129
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135 บาท

Book
CALCULUS AND REAL ANALYSIS PART B ฉบับเน้นการ รพิสูจน์ (คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 41)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ดำรงค์ ทิพย์โยธา /
Barcode : 9786164132290
ราคา : 375 บาท
ราคาพิเศษ : 319 บาท

Book
ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วรานุช แขมมณี /
Barcode : 9789740334651
ราคา : 320 บาท
ราคาพิเศษ : 272 บาท

Book
ตรรกศาสตร์และทฤษฎีเซต (LOGIC AND SET THEIRY)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ไพโรจน์ เยียระยง /
Barcode : 9789740334460
ราคา : 370 บาท
ราคาพิเศษ : 314 บาท

Book
แคลคูลัส 1 (CALCULUS I)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ดำรงค์ ทิพย์โยธา และคณะ /
Barcode : 9789740333883
ราคา : 290 บาท
ราคาพิเศษ : 246 บาท

Book
LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS (GLOBAL E DITION)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: LAY, D.C. /
Barcode : 9781292092232
ราคา : 1,400 บาท
ราคาพิเศษ : 1,190 บาท

Book
CALCULUS AND REAL ANALYSIS PART A ฉบับเน้นการ รพิสูจน์ (คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 40)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ดำรงค์ ทิพย์โยธา /
Barcode : 9786163829672
ราคา : 375 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

Book
INTRODUCTORY AND INTERMEDIATE ALGEBRA (GLOBAL EDITION)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: BITTINGER, /
Barcode : 9781292080000
ราคา : 1,790 บาท
ราคาพิเศษ : 1,522 บาท

Book
ELEMENTARY LINEAR ALGEBRA (PNIE)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: C.H. EDWARDS /
Barcode : 9781292042534
ราคา : 1,625 บาท
ราคาพิเศษ : 1,381 บาท

Book
MATHEMATICS WITH APPLICATIONS (GLOBAL EDITION )
ผู้แต่ง/ผู้แปล: LIAL, /
Barcode : 9781292058641
ราคา : 1,660 บาท
ราคาพิเศษ : 1,411 บาท

Book
ระบบจำนวน (NUMBER SYSTEMS)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ /
Barcode : 9786163825391
ราคา : 290 บาท
ราคาพิเศษ : 261 บาท

Book
CALCULUS (GLOBAL EDITION)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: WILLIAM L. BRIGGS /
Barcode : 9781292062327
ราคา : 1,995 บาท
ราคาพิเศษ : 1,696 บาท

  จำนวนหน้าทั้งหมด 7 ขณะนี้อยู่หน้าที่ 4
  <<   < 1 2 3    4 5 6 7 >

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th