หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ขณะนี้คุณเลือกหมวด การคลัง ภาษีอากร จากประเภท สินค้าทั้งหมด
   ข้อมูลหน้าที่ 1
Book
การภาษีอากรธุรกิจ (BUSINESS TAXATION)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สมคิด บางโม /
Barcode : 9786160837441
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

Book
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2563
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สุเมธ ศิริคุณโชติ และคณะ /
Barcode : 9786165655750
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

Book
การภาษีอากรธุรกิจ (BUSINESS TAXATION)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สนธยา เรืองหิรัญ /
Barcode : 9786165654784
ราคา : 260 บาท
ราคาพิเศษ : 234 บาท

Book
สารพันปัญหา ภ.ง.ด.54 VS ภ.พ.36
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ชุมพร เสนไสย /
Barcode : 9786163021854
ราคา : 450 บาท
ราคาพิเศษ : 405 บาท

Book
นโยบายการคลังในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (FISCAL POL ICY IN DIGITAL ECONOMY ERA)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ดนุวัศ สาคริก /
Barcode : 9786160037643
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

Book
ขายของออนไลน์ ภาษีออนแอร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ถนอม เกตุเอม /
Barcode : 9786160836512
ราคา : 180 บาท
ราคาพิเศษ : 162 บาท

Book
เทคนิคการบริหารภาษีทางการเงิน (TECHNIQUES IN FINANCIAL TAX ADMINISTRATION)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม /
Barcode : 9786163021816
ราคา : 180 บาท
ราคาพิเศษ : 162 บาท

Book
132 ความเสี่ยงที่ถูกเรียกตรวจสอบ จากการตรวจสอ บภาษีระบบ RBA (RISK BASED AUDIT SYSTEM)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร /
Barcode : 9786163021762
ราคา : 750 บาท
ราคาพิเศษ : 675 บาท

Book
ทฤษฎีและนโยบายการคลัง
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ชิดตะวัน ชนะกุล /
Barcode : 9786165562362
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

Book
คู่มือภาษี ฉบับบุคคลธรรมดา
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สุนิติ ถนัดวณิชย์ /
Barcode : 9786164150447
ราคา : 160 บาท
ราคาพิเศษ : 144 บาท

Book
ความสามารถในการแข่งขันทางภาษีของธุรกิจไทยเมื่ อก้าวสู่อาเซียน
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อธิภัทร มุทิตาเจริญ /
Barcode : 9786164073791
ราคา : 120 บาท
ราคาพิเศษ : 108 บาท

Book
เจาะลึกการแก้ไข เอกสารรับ-จ่ายเงิน อย่างเหนือ ชั้นให้สรรพากรยอมรับ **
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร /
Barcode : 9786163021663
ราคา : 700 บาท
ราคาพิเศษ : 630 บาท

Book
การวิเคราะห์นโยบายภาษีอากร
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ศาสตรา สุดสวาสดิ์ /
Barcode : 9789742319830
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 315 บาท

Book
สิทธิประโยชน์ภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ /
Barcode : 9786169173229
ราคา : 59 บาท
ราคาพิเศษ : 53 บาท

Book
ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร
ผู้แต่ง/ผู้แปล: พัณณ์ชิตา ไวทยวงศ์สกุล /
Barcode : 9789740338208
ราคา : 190 บาท
ราคาพิเศษ : 171 บาท

Book
การคลังสาธารณะ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้
ผู้แต่ง/ผู้แปล: กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ /
Barcode : 9789740337997
ราคา : 310 บาท
ราคาพิเศษ : 279 บาท

  จำนวนหน้าทั้งหมด 2 ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1
   1 2 >

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,