หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ขณะนี้คุณเลือกหมวด การเรียน การสอน จากประเภท สินค้าทั้งหมด
   ข้อมูลหน้าที่ 1
เลือกตามหมวดย่อย : ศึกษาศาสตร์ | โสตทัศนศึกษา | การบริหารการศึกษา | พื้นฐานการศึกษา | การวัดผลการศึกษา | หลักสูตรและการแนะแนว | การเรียน การสอน
Book
กิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ในชั้นประถมศึกษา
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อัจฉรา ชีวพันธ์ /
Barcode : 9789740337218
ราคา : 160 บาท
ราคาพิเศษ : 144 บาท

Book
ขอดเกร็ดจับเคล็ดการเรียนพิชิตข้อสอบ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: กองบรรณาธิการ สนพ.กอแก้ว /
Barcode : 9786163203359
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

Book
การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการพ ัฒนา
ผู้แต่ง/ผู้แปล: พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ /
Barcode : 9786164559554
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

Book
นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เ รียนในศตวรรษที่ 21
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สุคนธ์ สินธพานนท์ /
Barcode : 9786164559080
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

Book
การจัดการชั้นเรียน (CLASSROOM MANAGEMENT)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: จินตนา ศิริธัญญารัตน์ และคณะ /
Barcode : 9786164556614
ราคา : 220 บาท
ราคาพิเศษ : 198 บาท

Book
พัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ :คู่มือการปฏิรูปโรงเรียนที่ยั่งยืน
ผู้แต่ง/ผู้แปล: EISUKE SAITO และคณะ /อารี สัณหฉวี
Barcode : 9786169164647
ราคา : 120 บาท
ราคาพิเศษ : 108 บาท

Book
SCHOOL REFORM INITIATIVES IN THE 21ST CENTURY :ETHNOGRAPHY OF LESSON STUDY IN ASEAN AND JA
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ATSUSHI TSUKUI et al. /
Barcode : 9786169164654
ราคา : 195 บาท
ราคาพิเศษ : 176 บาท

Book
ดนตรีศึกษา หลักการและสาระสำคัญ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ณรุทธ์ สุทธจิตต์ /
Barcode : 9789740337157
ราคา : 560 บาท
ราคาพิเศษ : 504 บาท

  จำนวนหน้าทั้งหมด 20 ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th