หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ขณะนี้คุณเลือกหมวด การบริหารการศึกษา จากประเภท สินค้าทั้งหมด
   ข้อมูลหน้าที่ 1
เลือกตามหมวดย่อย : ศึกษาศาสตร์ | โสตทัศนศึกษา | การบริหารการศึกษา | พื้นฐานการศึกษา | การวัดผลการศึกษา | หลักสูตรและการแนะแนว | การเรียน การสอน
Book
การศึกษาไทย ถึงเวลาต้องคิดใหม่ คิดใหญ่ และทำท ทันที
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ไพฑูรย์ สินลารัตน์ /
Barcode : 9789746716680
ราคา : 290 บาท
ราคาพิเศษ : 261 บาท

Book
มหาวิทยาลัยไทย ต้องก้าวให้พ้นกับดักโลกาภิวัตน น์ไปให้ได้
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ /
Barcode : 9789746716666
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 170 บาท

Book
การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อาชัญญา รัตนอุบล /
Barcode : 9786164979017
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

Book
THE ECONOMICS OF EDUCATION
ผู้แต่ง/ผู้แปล: Bradley, Steve /
Barcode : 9780128153918
ราคา : 3,260 บาท
ราคาพิเศษ : 2,771 บาท

Book
ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 (21ST CENTURY SKILLS: RETHINKING HOW STUDENT
ผู้แต่ง/ผู้แปล: JAMES BELLANCA และคณะ /วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และคณะ
Barcode : 9786168221228
ราคา : 425 บาท
ราคาพิเศษ : 382 บาท

Book
คมความคิดการศึกษา
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ไพฑูรย์ สินลารัตน์ /
Barcode : 9789746716642
ราคา : 220 บาท
ราคาพิเศษ : 187 บาท

Book
วาทกรรมการศึกษาไทย รวมข้อคิดและข้อวิจารณ์การศ ศึกษาไทย
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ธงชัย สมบูรณ์ /
Barcode : 9789740338857
ราคา : 180 บาท
ราคาพิเศษ : 153 บาท

Book
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาที ่ยั่งยืน
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ /
Barcode : 9786164973381
ราคา : 380 บาท
ราคาพิเศษ : 342 บาท

Book
การปฏิรูปโรงเรียน แนวความคิด "ชุมชนแห่งการเรี ียนรู้" กับการนำทฤษฎีมาปฏิบัติจริง (หนังสือเพ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ซาโต มานาบุ /กุลกัลยา ภู่สิงห์
Barcode : 9786169273912
ราคา : 75 บาท
ราคาพิเศษ : 68 บาท

Book
DIGITAL DISRUPTION การศึกษาล้าสมัย เรียนเล่น ๆ ให้เป็นเรื่อง
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วิเชียร ไชยบัง /
Barcode : 9786163959768
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

Book
จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วิเชียร ไชยบัง /
Barcode : 9786163959782
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

Book
โรงเรียนนอกกะลา ภาคปาฏิหาริย์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วิเชียร ไชยบัง /
Barcode : 9786163959799
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

Book
การวิจัยและการพัฒนาองค์การในโรงเรียน (RESEARC H AND ORGANIZATION DEVELOPMENT IN SCHOOLS)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ประวิต เอราวรรณ์ /
Barcode : 9789741955633
ราคา : 300 บาท
ราคาพิเศษ : 270 บาท

Book
พูดเรื่องอุดมศึกษา
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ไพฑูรย์ สินลารัตน์ /
Barcode : 9789740338444
ราคา : 280 บาท
ราคาพิเศษ : 238 บาท

Book
การวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว สำหรั ับหลักสูตรและการสอน
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อัญชลี สารรัตนะ /
Barcode : 9789740338666
ราคา : 270 บาท
ราคาพิเศษ : 230 บาท

Book
การออกแบบโครงการทางการศึกษาและการประเมินแบบเร ่งด่วน
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ประวิต เอราวรรณ์ /
Barcode : 9789741960439
ราคา : 240 บาท
ราคาพิเศษ : 216 บาท

  จำนวนหน้าทั้งหมด 5 ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1
   1 2 3 4 5 >

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th