หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ขณะนี้คุณเลือกหมวด กฎหมาย จากประเภท สินค้าทั้งหมด
   ข้อมูลหน้าที่ 1
เลือกตามหมวดย่อย : กฏหมาย | กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ | กฏหมายอาญา | กฏหมายการปกครอง | พ.ร.บ./พ.ร.ก./กฏกระทรวง
Book
พิชิตเนติฯ ข้อ 10 วิชา ระบบศาลและพระธรรมนูญ ศ าลยุติธรรม
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ชินะพันธ์ งามวงษ์น้อย /
Barcode : 9786164859937
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

Book
พิชิตเนติฯ ข้อ 8 วิชากฎหมายล้มละลาย
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ชินะพันธ์ งามวงษ์น้อย /
Barcode : 9786165650403
ราคา : 300 บาท
ราคาพิเศษ : 270 บาท

Book
ความรับผิดชอบของรัฐ ความรับผิดทางละเมิดและควา ามรับผิดชอบโดยปราศจากความผิด
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ชาญชัย แสวงศักดิ์ /
Barcode : 9786162698675
ราคา : 220 บาท
ราคาพิเศษ : 198 บาท

Book
คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ดวงเด่น นาคสีหราช และคณะ /
Barcode : 9786162698699
ราคา : 320 บาท
ราคาพิเศษ : 288 บาท

Book
กฎหมายมหาชน วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในต่างประ ะเทศและในประเทศไทย
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ชาญชัย แสวงศักดิ์ /
Barcode : 9786162698736
ราคา : 420 บาท
ราคาพิเศษ : 378 บาท

Book
คำอธิบายกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล /
Barcode : 9786162698392
ราคา : 440 บาท
ราคาพิเศษ : 396 บาท

Book
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เรียนภาษาอังกฤษจากข ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา ข้อสอบอัยการผู้ช่วย
ผู้แต่ง/ผู้แปล: จันทรลักษณ โชติรัตนดิลก /
Barcode : 9786162698637
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

Book
คำอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ (LABOUR LAW FOR HUMAN RESOURCES MANAGEMEN
ผู้แต่ง/ผู้แปล: พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น /
Barcode : 9789742037727
ราคา : 650 บาท
ราคาพิเศษ : 585 บาท

Book
เจ้าพนักงานตำรวจศาล
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สุพิศ ปราณีตพลกรัง /
Barcode : 9789742037758
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

Book
คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป (มาตรา 1-106)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์ /
Barcode : 9789742037796
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

Book
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างปร ะเทศ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: คณะวิชาการ THE JUSTICE GROUP  /
Barcode : 9786162604331
ราคา : 140 บาท
ราคาพิเศษ : 126 บาท

Book
กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอาชญากรรม ไซเบอร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สาวตรี สุขศรี /
Barcode : 9786164880641
ราคา : 390 บาท
ราคาพิเศษ : 351 บาท

Book
กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 (INTERNATIONAL LAW )
ผู้แต่ง/ผู้แปล: จุมพต สายสุนทร /
Barcode : 9786162698668
ราคา : 470 บาท
ราคาพิเศษ : 423 บาท

Book
สังคมกับกฎหมาย
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ /
Barcode : 9786162698606
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

Book
ความรับผิดของกรรมการบริษัทและรัฐวิสาหกิจ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ปรีชา ส่งสัมพันธ์ /
Barcode : 9786162698613
ราคา : 180 บาท
ราคาพิเศษ : 162 บาท

Book
กฎหมาย 3 พ.ร.บ. พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2 563)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ และคณะ /
Barcode : 9786165656047
ราคา : 320 บาท
ราคาพิเศษ : 288 บาท

  จำนวนหน้าทั้งหมด 15 ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,