หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ขณะนี้คุณเลือกหมวด คู่มือสอบระดับมัธยมต้น จากประเภท สินค้าทั้งหมด
   ข้อมูลหน้าที่ 1
เลือกตามหมวดย่อย : คู่มือสอบปริญญาโท TOEFL | คู่มือสอบระดับมัธยมปลาย | คู่มือสอบระดับมัธยมต้น | คู่มือสอบเข้าทำงาน เลื่อนตำแหน่ง
Book
เก่งคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 เล่ม 2 แบบฝึกหัดเส สริมทักษะตามหลักสูตร 2551 (พร้อมเฉลย)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ณัฏฐ์ธนิน ลูกเสือถิรา /
Barcode : 8858716703089
ราคา : 119 บาท
ราคาพิเศษ : 95 บาท

Book
รู้รอบ รู้ลึก เตรียมสอบ อาเซียนศึกษา ม.1-2-3
ผู้แต่ง/ผู้แปล: บุญเรือน เฑียรทอง และคณะ /
Barcode : 9786162375040
ราคา : 90 บาท
ราคาพิเศษ : 72 บาท

Book
GIFTED วิทยาศาสตร์ ม.1-2-3 ชีววิทยา
ผู้แต่ง/ผู้แปล: นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ และคณะ /
Barcode : 9786162374968
ราคา : 215 บาท
ราคาพิเศษ : 172 บาท

Book
คู่มือวิทยาศาสตร์ ม.1 ฉบับ GIFTED (เน้นความเป ็นเลิศทางวิทยาศาสตร์)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สินธุ์ธู ลยารมภ์ และคณะ /
Barcode : 9786162375002
ราคา : 215 บาท
ราคาพิเศษ : 172 บาท

Book
3,000 ข้อสอบ GIFTED วิทยาศาสตร์ ม.1
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สินธุ์ธู ลยารมภ์ และคณะ /
Barcode : 9786162375026
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 160 บาท

Book
ติวเข้มแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.3 เข้า ม.4 (มหิด ลวิทยานุสรณ์, เตรียมอุดมฯ, จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สุดถวิล นรินธร /
Barcode : 9786162017247
ราคา : 220 บาท
ราคาพิเศษ : 176 บาท

Book
GRAMMAR ก่อนสอบ สำหรับ ม.1-6
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ธนกร พิทักษ์เศรษฐการ /
Barcode : 9786164490802
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 160 บาท

Book
แผ่นรวมหลัก ชีววิทยา 1 ม.ต้น (ตรงตามหลักสูตรแ กนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รัตนา ใจซื่อสมบูรณ์ /
Barcode : 9786162582615
ราคา : 35 บาท
ราคาพิเศษ : 30 บาท

Book
COMPACT ภาษาอังกฤษ ม.2
ผู้แต่ง/ผู้แปล: เกริกศักดิ์ บรรจงจิตร /
Barcode : 9789744129598
ราคา : 115 บาท
ราคาพิเศษ : 104 บาท

Book
เก็งข้อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์แล ะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย :ตรงตามหลักสูตรแก
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ชัยยะ เรียบเลิศหิรัญ และคณะ /
Barcode : 9786162740947
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135 บาท

Book
เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.3
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ชินภัทร ศิริไพบูลย์ /
Barcode : 9786162746222
ราคา : 155 บาท
ราคาพิเศษ : 140 บาท

Book
เก็งข้อสอบสังคมศึกษา ม.3
ผู้แต่ง/ผู้แปล: จตุพร ศิลาเดช /
Barcode : 9786162744532
ราคา : 130 บาท
ราคาพิเศษ : 117 บาท

Book
เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ยุพดี มงคลจินดาวงศ์ /
Barcode : 9786162745904
ราคา : 140 บาท
ราคาพิเศษ : 126 บาท

Book
แนวข้อสอบเข้มข้น O-NET ม.3 มั่นใจเต็ม 100
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สุชญา เกไทสง และคณะ /
Barcode : 9786162009228
ราคา : 315 บาท
ราคาพิเศษ : 252 บาท

Book
PERFECT SCIENCE วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น ฉบับสมบู รณ์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ธนพงษ์ วัชรโรจน์ (ธีธาฬา) /
Barcode : 9786164412354
ราคา : 325 บาท
ราคาพิเศษ : 292 บาท

Book
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.4 โครงการ พสวท.
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รัชพล ธนาภากรรัตนกุล และคณะ /
Barcode : 9786164681255
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 170 บาท

  จำนวนหน้าทั้งหมด 34 ขณะนี้อยู่หน้าที่ 9
  <<   < 1 2 3 4 5 6 7 8    9 10 > >>

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th