หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ขณะนี้คุณเลือกหมวด คู่มือสอบระดับมัธยมปลาย ENTRANCE สายอาชีพ จากประเภท สินค้าทั้งหมด
   ข้อมูลหน้าที่ 1
เลือกตามหมวดย่อย : คู่มือสอบปริญญาโท TOEFL | คู่มือสอบระดับมัธยมปลาย | คู่มือสอบระดับมัธยมต้น | คู่มือสอบเข้าทำงาน เลื่อนตำแหน่ง
Book
HACK โจทย์ 9 วิชาสามัญ ชีวะ ม.ปลาย
ผู้แต่ง/ผู้แปล: พิสิฏฐพล อุดมโชคไพบูลย์ (พี่เฮด) /
Barcode : 9786164940000
ราคา : 299 บาท
ราคาพิเศษ : 254 บาท

Book
คู่มือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 3 (การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย คลื่
ผู้แต่ง/ผู้แปล: นิรันดร์ สุวรัตน์ /
Barcode : 9786162017780
ราคา : 269 บาท
ราคาพิเศษ : 242 บาท

Book
หลักสังคมศึกษาฯ ม.4-5-6
ผู้แต่ง/ผู้แปล: กนิษฐา ทยานุกูล และคณะ /
Barcode : 9786162375569
ราคา : 240 บาท
ราคาพิเศษ : 216 บาท

Book
คณิตศาสตร์ เล่ม 3 สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตรงตามหลักสูตรใหม่ (
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ธนวัฒน์ (สันติ) สนทราพรพล /
Barcode : 9786164000612
ราคา : 195 บาท
ราคาพิเศษ : 176 บาท

Book
เตรียมสอบนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร (นายร้อย) ทุกเหล่าทัพ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: กษิติ์เดช สุนทรานนท์ /
Barcode : 9786164491779
ราคา : 380 บาท
ราคาพิเศษ : 342 บาท

Book
SUPER PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสคร์ ฉบับสมบ ูรณ์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: พรศักดิ์ สมมาตย์ /
Barcode : 9786163811684
ราคา : 359 บาท
ราคาพิเศษ : 323 บาท

Book
เสริมปรีชาญาณวิชาภาษาไทย ชั้น ม.5 ตรงตามหลักส สูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ผู้แต่ง/ผู้แปล: จงชัย เจนหัตถการกิจ  /
Barcode : 9786164975514
ราคา : 170 บาท
ราคาพิเศษ : 153 บาท

Book
คู่มือเคมีเพิ่มเติม ม.4 เล่ม 2 (หลักสูตรปรับป รุง พ.ศ.2560)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สำราญ พฤกษ์สุนทร /
Barcode : 9786162017575
ราคา : 259 บาท
ราคาพิเศษ : 207 บาท

Book
เสริมปรีชาญาณวิชาภาษาไทย ม.4 คู่มือการเรียนวิ ิชาภาษาไทย ม.4 ฯ ศัพท์ แบบฝึกหัด ตัวอย่างข้อส
ผู้แต่ง/ผู้แปล: จงชัย เจนหัตถการกิจ  /
Barcode : 9786164975491
ราคา : 160 บาท
ราคาพิเศษ : 144 บาท

Book
SHORT NOTE ภาษาไทย ติวให้ได้เต็ม
ผู้แต่ง/ผู้แปล: นิทัศน์ ยศธสาร /
Barcode : 9786164301795
ราคา : 120 บาท
ราคาพิเศษ : 108 บาท

Book
TIPS FOR TOP 9 วิชาสามัญ TCAS คณิต 1 ครูพี่ชา ติ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สุชาติ สืบไทย /
Barcode : 9786160836222
ราคา : 195 บาท
ราคาพิเศษ : 176 บาท

Book
กุญแจคณิตศาสตร์ ม.5 รายวิชาพื้นฐาน
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วิภาวี พัฒนะวาณิช และคณะ /
Barcode : 9786162582912
ราคา : 75 บาท
ราคาพิเศษ : 64 บาท

Book
COMPLETE MATH มัธยมปลาย สรุปเข้ม เน้นข้อสอบ ( หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 2560)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ชุมพล วงศ์มติกุล (ครูเทอร์โบ) และคณะ /
Barcode : 9786164491830
ราคา : 285 บาท
ราคาพิเศษ : 256 บาท

Book
พิชิตสอบเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเก ล้า
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ณัฐวุฒิ ผ่องหนู และคณะ /
Barcode : 9786164870536
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

Book
ติดชัวร์ ข้อสอบฟิสิกส์ PAT2 ครบทุกปีถึงปัจจุบ บัน
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สุรศักดิ์ เจริญฟูประเสริฐ /
Barcode : 9786164974524
ราคา : 279 บาท
ราคาพิเศษ : 251 บาท

Book
แบบฝึกติวเข้มรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ม.5 เ ล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ณัฏฐวีร์ ทวีวิเสสานนท์ และคณะ /
Barcode : 8858710311211
ราคา : 110 บาท
ราคาพิเศษ : 99 บาท

  จำนวนหน้าทั้งหมด 78 ขณะนี้อยู่หน้าที่ 6
  <<   < 1 2 3 4 5    6 7 8 9 10 > >>

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,