หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ขณะนี้คุณเลือกหมวด สาธารณสุขศาสตร์ จากประเภท สินค้าทั้งหมด
   ข้อมูลหน้าที่ 1
เลือกตามหมวดย่อย : พยาบาลศาสตร์ | สาธารณสุขศาสตร์ | อนามัยส่วนบุคคล | โรคต่างๆ
Book
ระบาดวิทยาและแนวปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้ อในโรงพยาบาล
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อะเคื้อ อุณหเลขกะ /
Barcode : 9786163217141
ราคา : 850 บาท
ราคาพิเศษ : 765 บาท

Book
ชีวสถิติทางคลินิก
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วาทินี สุขมาก /
Barcode : 9789741958337
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

Book
การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อรวรรณ แก้วบุญชู /
Barcode : 9786167707235
ราคา : 130 บาท
ราคาพิเศษ : 117 บาท

Book
การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน การปร ระยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (HEALTH PR
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อาภาพร เผ่าวัฒนา และคณะ /
Barcode : 9786162231476
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 315 บาท

Book
การเฝ้าระวังและการสอบสวนการระบาดของการติดเชื้ อในโรงพยาบาล
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อะเคื้อ อุณหเลขกะ /
Barcode : 9789746725811
ราคา : 750 บาท
ราคาพิเศษ : 675 บาท

Book
หลักและแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพย าบาล
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อะเคื้อ อุณหเลขกะ /
Barcode : 9789746726047
ราคา : 750 บาท
ราคาพิเศษ : 675 บาท

Book
ตำราระบาดวิทยาและมาตรการควบคุมของเชื้อจุลชีพด ื้อยาในโรงพยาบาล (EPIDEMIOLOGY AND CONTROL OF
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อนุชา อภิสารธนรักษ์ /
Barcode : 9789749773307
ราคา : 400 บาท
ราคาพิเศษ : 360 บาท

Book
หายป่วยด้วย...หมอพื้นบ้าน 2 ภูมิปัญญาภาคอีสาน นและภาคกลาง
ผู้แต่ง/ผู้แปล: กรรณิการ์ มรุทาธร /
Barcode : 9786167460253
ราคา : 175 บาท
ราคาพิเศษ : 158 บาท

  จำนวนหน้าทั้งหมด 9 ขณะนี้อยู่หน้าที่ 9
  <<   < 1 2 3 4 5 6 7 8    9

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th