หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ขณะนี้คุณเลือกหมวด สาธารณสุขศาสตร์ จากประเภท สินค้าทั้งหมด
   ข้อมูลหน้าที่ 1
เลือกตามหมวดย่อย : พยาบาลศาสตร์ | สาธารณสุขศาสตร์ | อนามัยส่วนบุคคล | โรคต่างๆ
Book
การจัดการภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ (NUTRITIONA L MANAGEMENT IN THE ELDERLY)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วีรศักดิ์ เมืองไพศาล :บรรณาธิการ /
Barcode : 9786169129820
ราคา : 300 บาท
ราคาพิเศษ : 270 บาท

Book
การจัดการภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุ (EMERGEN CY MANAGEMENT FOR THE ELDERLY)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วีรศักดิ์ เมืองไพศาล :บรรณาธิการ /
Barcode : 9786169129813
ราคา : 300 บาท
ราคาพิเศษ : 270 บาท

Book
PATIENT-CENTERED COMMUNICATION IN MEDICINE & PUBLIC HEALTH
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ประเทือง หงสรานากร /
Barcode : 9786165518895
ราคา : 240 บาท
ราคาพิเศษ : 216 บาท

Book
การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและรายงาน วิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ถาวร มาต้น /
Barcode : 9781887521369
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

Book
การวิจัยบริการทางสุขภาพ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ /
Barcode : 9789740333012
ราคา : 480 บาท
ราคาพิเศษ : 432 บาท

Book
ระบาดวิทยาและการป้องกันการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ ่าตัด (EPIDEMIOLOGY AND PREVENTION OF SURGICA
ผู้แต่ง/ผู้แปล: นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล /
Barcode : 9786163610218
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 315 บาท

Book
พื้นฐานระบาดวิทยา (BASICS OF EPIDEMIOLOGY)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ :บรรณาธิการ และคณะ /
Barcode : 9786169157410
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 315 บาท

Book
พัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ รายงานการ รประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: /สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี
Barcode : 9786161115333
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

  จำนวนหน้าทั้งหมด 9 ขณะนี้อยู่หน้าที่ 8
  <<   < 1 2 3 4 5 6 7    8 9 >

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th