หน้าร้าน
 
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ขณะนี้คุณเลือกหมวด หลักการวิจัย จากประเภท สินค้าทั้งหมด
   ข้อมูลหน้าที่ 1
เลือกตามหมวดย่อย : หลักการวิจัย | การวิจัยสาขามนุษยศาสตร์ | การวิจัยสาขาสังคมศาสตร์ | การวิจัยสาขาวิทยาการจัดการ | การวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ | การวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Book
ประสบการณ์การวิจัยเชิงคุณภาพ ทางมานุษยวิทยาที ่สามจังหวัดชายแดนใต้
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วิทวัส ช้างศร /
Barcode : 9786164292727
ราคา : 120 บาท
ราคาพิเศษ : 108 บาท

Book
เขียนข้อเสนอวิจัย (PROPOSAL) ทำได้ง่าย ๆ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ /
Barcode : 9789740335795
ราคา : 110 บาท
ราคาพิเศษ : 99 บาท

Book
ของฝากนักวิจัย
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ผ่องศรี เวสารัช /
Barcode : 9786162695407
ราคา : 160 บาท
ราคาพิเศษ : 144 บาท

Book
เทคนิคการเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อพิชิตทุน
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อนงค์ ภิบาล และคณะ /
Barcode : 9786167919133
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

Book
ระเบียบวิธีวิจัย จากแนวคิด ทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัต ิ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วนิดา วาดีเจริญ และคณะ /
Barcode : 9786160827824
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

Book
ศิลป์และศาสตร์ของการวิจัยเชิงคุณภาพทางการสื่อ สารในองค์กร :จากขนบสู่นวัตกรรม
ผู้แต่ง/ผู้แปล: จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต /
Barcode : 9789742319137
ราคา : 390 บาท
ราคาพิเศษ : 351 บาท

Book
การวิจัยเพื่อการตัดสินใจทางการตลาดและวิจัยทาง ธุรกิจ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: พนิตสุภา ธรรมประมวล /
Barcode : 9786164233157
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

Book
การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ /
Barcode : 9786164233409
ราคา : 230 บาท
ราคาพิเศษ : 207 บาท

  จำนวนหน้าทั้งหมด 7 ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1
   1 2 3 4 5 6 7 >

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | เผยแพร่ผลงานกับเรา | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th