หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ขณะนี้คุณเลือกหมวด บริหารรัฐกิจ และนโยบาย จากประเภท สินค้าทั้งหมด
   ข้อมูลหน้าที่ 1
Book
ค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ส่งเสริมการบริห ารจัดการยุคดิจิทัล
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วิรัช วิรัชนิภาวรรณ /
Barcode : 9786167627151
ราคา : 270 บาท
ราคาพิเศษ : 243 บาท

Book
การบริหารวัฒนธรรมองค์การ ประเด็นใหม่และกรณีศึ ึกษา
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ชนิดา จิตตรุทธะ /
Barcode : 9786165652407
ราคา : 500 บาท
ราคาพิเศษ : 450 บาท

Book
การวิเคราะห์องค์การและการจัดการ วิถีสู่การปฏิ ิบัติสำหรับผู้บริหารทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ใ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: พลอย สืบวิเศษ /
Barcode : 9786164820104
ราคา : 220 บาท
ราคาพิเศษ : 198 บาท

Book
OM ในวิสาหกิจชุมชนไทย
ผู้แต่ง/ผู้แปล: แก้วตา โรหิตรัตนะ :บรรณาธิการ /
Barcode : 9786164880313
ราคา : 199 บาท
ราคาพิเศษ : 179 บาท

Book
MEGAPHONE BUREAUCRACY SPEAKING TRUTH TO POWER R IN THE AGE OF THE NEW NORMAL
ผู้แต่ง/ผู้แปล: DENNIS C. GRUBE /
Barcode : 9780691179674
ราคา : 870 บาท
ราคาพิเศษ : 783 บาท

Book
องค์การและการจัดการ (ORGANIZATION AND MANAGEM ENT)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สมคิด บางโม /
Barcode : 9786160835188
ราคา : 285 บาท
ราคาพิเศษ : 256 บาท

Book
การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ เครื่องมื ือการพัฒนาองค์การ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: จิรประภา อัครบวร /
Barcode : 9786164820036
ราคา : 380 บาท
ราคาพิเศษ : 342 บาท

Book
ประเด็นร่วมสมัยทางนโยบายสาธารณะและการจัดการภา ครัฐ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สุรศักดิ์ ชะมารัมย์ /
Barcode : 9786167627144
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

Book
การปฏิวัติครั้งที่สาม สู่แผ่นดินจีนยุคใหม่ ภา ยใต้ผู้นำตลอดกาล สี จิ้นผิง
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ELIZABETH ECONOMY (เอลิซาเบท อีโคโนมี) /ถังหลง
Barcode : 9786162105814
ราคา : 395 บาท
ราคาพิเศษ : 316 บาท

Book
จริยธรรมทางการบริหารงานในภาครัฐ สำหรับนักบริห ารในภาครัฐและองค์การไม่แสวงหากำไร
ผู้แต่ง/ผู้แปล: พลอย สืบวิเศษ /
Barcode : 9789742319540
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

Book
จิตวิทยาองค์การ (ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รัตติกรณ์ จงวิศาล /
Barcode : 9786164686410
ราคา : 560 บาท
ราคาพิเศษ : 504 บาท

Book
หลักการประเมินผลนโยบายสาธารณะ (PRINCIPLE OF P UBLIC POLICY EVALUATION)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อติพร เกิดเรือง /
Barcode : 9789740337447
ราคา : 170 บาท
ราคาพิเศษ : 153 บาท

Book
ความไว้วางใจสาธารณะกับธรรมาภิบาลของรัฐไทย
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ชนิดา จิตตรุทธะ /
Barcode : 9786164210509
ราคา : 490 บาท
ราคาพิเศษ : 441 บาท

Book
พฤติกรรมองค์การ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: เจษฎา นกน้อย /
Barcode : 9789740336815
ราคา : 410 บาท
ราคาพิเศษ : 369 บาท

Book
วัฒนธรรมองค์การ (ORGANIZATIONAL CULTURE) ปัจจ ัยสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ชนิดา จิตตรุทธะ /
Barcode : 9789740335962
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 315 บาท

Book
พฤติกรรมการบริหารองค์การ (ADMINISTRATIVE BEHA VIOR)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อรุณ รักธรรม และคณะ /
Barcode : 9786164401815
ราคา : 300 บาท
ราคาพิเศษ : 270 บาท

  จำนวนหน้าทั้งหมด 2 ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1
   1 2 >

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3703,08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,