หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ขณะนี้คุณเลือกหมวด สาธารณสุขศาสตร์ จากประเภท สินค้าทั้งหมด ข้อมูลหน้าที่
เลือกตามหมวดย่อย : พยาบาลศาสตร์ | สาธารณสุขศาสตร์ | อนามัยส่วนบุคคล | โรคต่างๆ
สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข
ผู้แต่ง: ปัทมา สุพรรณกุล
Barcode : 9786164261655
ราคา : 280 บาท
ราคาพิเศษ : 252 บาท

การจัดบริการสาธารณะแบบร่วมผลิต กรณีการดูแลผู้ ้สูงอายุผ่านอาสาสมัคร
ผู้แต่ง: ปิยากร หวังมหาพร
Barcode : 9786165658362
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 315 บาท

การบูรณาการด้านสุขภาพและสังคมเพื่อการมีอายุยื น
ผู้แต่ง: วีรศักดิ์ เมืองไพศาล :บรรณาธิการ
Barcode : 9789749747667
ราคา : 300 บาท
ราคาพิเศษ : 270 บาท

การบริหารงานคุณภาพโรงพยาบาล
ผู้แต่ง: บัววรุณ ศรีชัยกุล
Barcode : 9786164130760
ราคา : 270 บาท
ราคาพิเศษ : 243 บาท

แนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบ าล
ผู้แต่ง: อะเคื้อ อุณหเลขกะ
Barcode : 9786164291720
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 315 บาท

การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านสุขภาพ (STRATEGIC HEA LTH MANAGEMENT)
ผู้แต่ง: ชนะพล ศรีฤาชา
Barcode : 9786164781085
ราคา : 160 บาท
ราคาพิเศษ : 144 บาท

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (รหัสวิชา 20000-1603)
ผู้แต่ง: กณิกนันต์ บานชื่น และคณะ
Barcode : 9786160835522
ราคา : 88 บาท
ราคาพิเศษ : 79 บาท

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ขั้นพื้นฐาน ปฏิสัมพันธ์ วิจารณญาณ (HEALTH LITERACY: FUNCTIONAL INTER
ผู้แต่ง: ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
Barcode : 9786164856264
ราคา : 170 บาท
ราคาพิเศษ : 153 บาท

  จำนวนหน้าทั้งหมด 8 ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1
   1 2 3 4 5 6 7 8 >

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3703,08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,