หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ขณะนี้คุณเลือกหมวด พื้นฐานการศึกษา จากประเภท สินค้าทั้งหมด ข้อมูลหน้าที่
เลือกตามหมวดย่อย : ศึกษาศาสตร์ | โสตทัศนศึกษา | การบริหารการศึกษา | พื้นฐานการศึกษา | การวัดผลการศึกษา | หลักสูตรและการแนะแนว | การเรียน การสอน
แนวคิดการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในสังคมไทย
ผู้แต่ง: อาชัญญา รัตนอุบล
Barcode : 9786164856004
ราคา : 275 บาท
ราคาพิเศษ : 248 บาท

การศึกษาทางเลือก (ALTERNATIVE EDUCATION)
ผู้แต่ง: ชนันภรณ์ อารีกุล
Barcode : 9789740338475
ราคา : 210 บาท
ราคาพิเศษ : 189 บาท

หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา
ผู้แต่ง: ไพฑูรย์ สินลารัตน์
Barcode : 9789740338406
ราคา : 280 บาท
ราคาพิเศษ : 252 บาท

สร้างอนาคตอย่างบัณฑิตกับชีวิตที่เป็นไปได้
ผู้แต่ง: สมาน จันทะดี
Barcode : 9786164850798
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 298 บาท

การศึกษาแบบเรียนร่วม ปฏิบัติการขั้นสูงในศตวรร รษที่ 21
ผู้แต่ง: ภูฟ้า เสวกพันธ์
Barcode : 9789740338413
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

ความเป็นครูมืออาชีพ (SELF ACTUALIZATION FOR P ROFESSIONAL TEACHERS)
ผู้แต่ง: ธารารัตน์ มาลัยเถาว์
Barcode : 9786164789586
ราคา : 89 บาท
ราคาพิเศษ : 80 บาท

ครู 9 ใหม่ ก้าวไกล ก้าวนำ
ผู้แต่ง: ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ
Barcode : 9789990133738
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135 บาท

ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครู กลยุทธ์การ ยกระดับคุณภาพการศึกษา :แนวคิดสู่การปฏิบัติ
ผู้แต่ง: ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และคณะ
Barcode : 9786164742673
ราคา : 160 บาท
ราคาพิเศษ : 144 บาท

  จำนวนหน้าทั้งหมด 5 ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1
   1 2 3 4 5 >

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th