หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ขณะนี้คุณเลือกหมวด ภูมิศาสตร์ จากประเภท สินค้าทั้งหมด ข้อมูลหน้าที่
เลือกตามหมวดย่อย : ภูมิศาสตร์ | การท่องเที่ยวในประเทศไทย | การท่องเที่ยวต่างประเทศ
ภูมิศาสตร์กายภาพ ธรณีภาค อุทกภาคและชีวภาค
ผู้แต่ง: สรรค์ใจ กลิ่นดาว
Barcode : 9786164859685
ราคา : 760 บาท
ราคาพิเศษ : 684 บาท

ภูมิศาสตร์กายภาพ (PHYSICAL GEOGRAPHY) โครงการ รตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง: ปัญญา จารุศิริ และคณะ
Barcode : 9786169177586
ราคา : 300 บาท
ราคาพิเศษ : 255 บาท

แนวคิดทางภูมิศาสตร์ประชากร กรณีศึกษาภูมิภาคเอ อเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผู้แต่ง: ทรงชัย ทองปาน
Barcode : 9786164742741
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 315 บาท

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบสารสนเทศภูมิ ศาสตร์บนเว็บ (1 BK./1 CD-ROM)
ผู้แต่ง: ไพศาล จี้ฟู
Barcode : 9789740337508
ราคา : 290 บาท
ราคาพิเศษ : 246 บาท

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หลักการและการประยุกต์
ผู้แต่ง: พรรณี ชีวินศิริวัฒน์
Barcode : 9786164072794
ราคา : 360 บาท
ราคาพิเศษ : 306 บาท

เรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ARC GIS DESKTOP 10.5
ผู้แต่ง: สุเพชร จิรขจรกุล
Barcode : 9786164401709
ราคา : 470 บาท
ราคาพิเศษ : 423 บาท

จากปฏิบัติการจริงสู่แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาเชิ งพื้นที่แบบบูรณาการ
ผู้แต่ง: สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร
Barcode : 9786163980694
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

หัวข้อและประเด็นปัญหาการวิจัยทางภูมิศาสตร์ แน นวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย
ผู้แต่ง: ทรงชัย ทองปาน
Barcode : 9786164062313
ราคา : 600 บาท
ราคาพิเศษ : 540 บาท

  จำนวนหน้าทั้งหมด 2 ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1
   1 2 >

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th