หน้าร้าน
 
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.
ทฤษฎีจำนวน โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : ณรงค์ ปั้นนิ่ม และคณะ
Barcode : 9789749223512
ราคา : 240 บาท
ราคาพิเศษ : 216บาท

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม โครงการตำราวิทยา าศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : อนงค์นาฏ ศรีวิหค และคณะ
Barcode : 9789749237274
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135บาท

พีชคณิต โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มู ูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ
Barcode : 9789749223505
ราคา : 230 บาท
ราคาพิเศษ : 207บาท

ชีววิทยา 3 โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ และคณะ
Barcode : 9789749237267
ราคา : 170 บาท
ราคาพิเศษ : 153บาท

ฟิสิกส์ (กลศาสตร์) โครงการตำราวิทยาศาสตร์และค คณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์
Barcode : 9789749223543
ราคา : 380 บาท
ราคาพิเศษ : 342บาท

คอมพิวเตอร์ โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสต ตร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : อุมาพร ศิรธรานนท์ และคณะ
Barcode : 9789749223529
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225บาท

เรขาคณิต โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ม มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : ยุพิน พิพิธกุล และคณะ
Barcode : 9789749223499
ราคา : 310 บาท
ราคาพิเศษ : 279บาท

ชีววิทยา สัตววิทยา 1 โครงการตำราวิทยาศาสตร์แล ละคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ และคณะ
Barcode : 9789749265024
ราคา : 270 บาท
ราคาพิเศษ : 243บาท

ชีววิทยา สัตววิทยา 2 โครงการตำราวิทยาศาสตร์แล ละคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : สีมา ชัยสวัสดิ์ และคณะ
Barcode : 9789749940679
ราคา : 240 บาท
ราคาพิเศษ : 156บาท

อสมการและสมการเชิงฟังก์ชัน โครงการตำราวิทยาศา าสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : ภัททิรา เรืองสินทรัพย์ และคณะ
Barcode : 9789749940662
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 315บาท

อุณหพลศาสตร์ โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาส สตร์ สอวน.
ผู้แต่ง : อนันตสิน เตชะกำพุช และคณะ
Barcode : 9789749353769
ราคา : 260 บาท
ราคาพิเศษ : 234บาท

กลศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น) โครงการตำราวิทยาศ ศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์
Barcode : 9789742357962
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180บาท

เคมี (มัธยมศึกษาตอนต้น) โครงการตำราวิทยาศาสตร ร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง : พินิติ รตะนานุกูล
Barcode : 9789740572039
ราคา : 129 บาท
ราคาพิเศษ : 116บาท


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | เผยแพร่ผลงานกับเรา | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th