หน้าร้าน
 

รายชื่อหนังสือที่ได้รับรางวัลดีเด่น จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี พ.ศ.2559

วันที่ 3/7/2016 11:14:38 AM
Share on Google+


รายละเอียด

   

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพ.ฐ.)ประกาศรางวัล หนังสือดีเด่น ประจำปี 2559

              เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ที่่ผ่านมา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดแถลงผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2559 โดย ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2559  ณโรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ

             ผลการพิจารณาตัดสินหนังสือดีเด่น ประจำปี 2559 มีหนังสือที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 53 เรื่องจาก 497 เรื่อง แบ่งเป็น รางวัลดีเด่น 13 รางวัล รางวัลชมเชย 40 รางวัล

             ผู้ได้รับรางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 14 ในวันที่ 29 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

หนังสือที่เกี่ยวข้อง

No. ภาพปก ชื่อหนังสือ
1
ดอกไม้ในดวงใจ **
Barcode : 9789749241431
ชื่อผู้แต่ง : พรณรงค์ สหนนท์ชัยกุล
ราคา : 380.00 บาท
2
ทะเลไม่กว้างกว่าปีกนก (รางวัลชมเชย กลุ่มหนังส ือสารคดี (สพฐ.) ปี 2559)
Barcode : 9789742534585
ชื่อผู้แต่ง : ลดาวัลย์ กมลาศน์
ราคา : 460.00 บาท
3
4
ไม่มีขา ใช่ว่าไม่มีลมหายใจ (รางวัลชมเชย กลุ่ม หนังสือสารคดี (สพฐ.) ปี 2559)
Barcode : 9786161804770
ชื่อผู้แต่ง : ร้อยตรีต่วนอัมรัน กูโซะ
ราคา : 175.00 บาท
5
พลิ้วไปในพรายเวลา (รางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือน วนิยาย (สพฐ.) ปี 2559)
Barcode : 9786161803117
ชื่อผู้แต่ง : ผาด พาสิกรณ์
ราคา : 375.00 บาท
6
ข้ามสมุทร (รางวัลชมเชย กลุ่มหนังสือนวนิยาย (ส พฐ.) ปี 2559)
Barcode : 9789740214434
ชื่อผู้แต่ง : วิษณุ เครืองาม
ราคา : 600.00 บาท
7
ลมหายใจแห่งดวงดาว (รางวัลชมเชย กลุ่มหนังสือนว นิยาย (สพฐ.) ปี 2559)
Barcode : 9789742535032
ชื่อผู้แต่ง : เข็มพลอย
ราคา : 325.00 บาท
8
ใจปัจจุบัน (รางวัลชมเชย กลุ่มหนังสือกวีนิพนธ์ (สพฐ.) ปี 2559)
Barcode : 9786167660233
ชื่อผู้แต่ง : พรชัย แสนยะมูล (กุดจี่)
ราคา : 200.00 บาท
9
นิทานกล่อมประสาท (รางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือรว มเรื่องสั้น (สพฐ.) ปี 2559)
Barcode : 9786161802998
ชื่อผู้แต่ง : สุรศักดิ์ กาญจนภูษิต
ราคา : 150.00 บาท
10
11
12
13
14
สนุกนับ 123 ชวนหนูนับพร้อมกันนะ FLIP FLAP หนั ังสือพลิก-พับ ทายสนุก
Barcode : 9786167275666
ชื่อผู้แต่ง : กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์โลกหนังสือ 
ราคา : 120.00 บาท
15
อุทัยใจใฝ่ธรรม เด็กหญิงใฝ่ธรรมะ (รางวัลชมเชย กลุ่มหนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี (สพฐ.)
Barcode : 9786163420428
ชื่อผู้แต่ง : ปภัสรา โสภณอรุณโชติ และคณะ
ราคา : 160.00 บาท
16
บันทึกส่วนตัวซายูริ
Barcode : 9789741404568
ชื่อผู้แต่ง : เด็กหญิงซายูริ ซากาโมโตะ
ราคา : 297.00 บาท
17
18
ผ้าไหมกับใบชา เด็กเก่งกล้าพูด เด็กดีกล้าบอก
Barcode : 9786167730950
ชื่อผู้แต่ง : ฟ้าใหม่
ราคา : 90.00 บาท
19
20
เด็กรู้ไหม? ทำทานอย่างไรได้บุญมาก ปู่อมเรศสอน นธรรม
Barcode : 9786167054841
ชื่อผู้แต่ง : อมเรศ ศิลาอ่อน
ราคา : 90.00 บาท
21
น้ำและอากาศ คุณค่าแห่งชีวิต ชุดคุณค่าทรัพยากร ร
Barcode : 9789744395030
ชื่อผู้แต่ง : ธีรวงศ์ ธนิษฐ์เวธน์
ราคา : 120.00 บาท
22
พุทธประวัติฉบับจิตรกรรม
Barcode : 9789990102529
ชื่อผู้แต่ง : อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย
ราคา : 130.00 บาท
23
24
ดินสอแท่งสั้น (รางวัลชมเชยนวนิยายสำหรับเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว ประจำปี 2557)
Barcode : 9786160427383
ชื่อผู้แต่ง : ฉวีวรรณ พุ่มแก้ว
ราคา : 115.00 บาท
25
ทั้งโลกนี้, มีคนแบบเธอ เพียงคนเดียว
Barcode : 9786161804619
ชื่อผู้แต่ง : ปะการัง
ราคา : 225.00 บาท
26
27
OUT IN AFRICA (รางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือสำหรั บเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี (สารคดี) (สพฐ.) ปี
Barcode : 9786162982309
ชื่อผู้แต่ง : อาทิตย์ ประสาทกุล
ราคา : 275.00 บาท
28
29
30
LOST AND FOUND IN ICELAND ไอซ์แลนด์ดินแดนแห่ง แสงเหนือ
Barcode : 9786162982033
ชื่อผู้แต่ง : วันฉัตร ชินสุวาเทย์
ราคา : 199.00 บาท
31
ดอกไม้ในดวงใจ **
Barcode : 9789749241431
ชื่อผู้แต่ง : พรณรงค์ สหนนท์ชัยกุล
ราคา : 380.00 บาท
32
33
34
35
การ์ตูนติวเตอร์เก่งวิทย์ประถมปลาย เล่ม 6 การ์ ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์
Barcode : 9786160428663
ชื่อผู้แต่ง : เสริมสกุล โทณะวณิก
ราคา : 165.00 บาท
36
ล่าขุมทรัพย์อาเซียน เมียนมาร์ (การ์ตูนความรู้ ้ประเทศที่น่ารู้จัก)
Barcode : 9786160424917
ชื่อผู้แต่ง : สุภฤกษ์ บุญกอง
ราคา : 165.00 บาท
37
38
การเดินทางของพระจันทร์ (รางวัลชมเชย หนังสือสว ยงามทั่วไป (สพฐ.) ปี 2559)
Barcode : 9786167422473
ชื่อผู้แต่ง : ศศิ วีระเศรษฐกุล
ราคา : 325.00 บาท
39
40
41
42
มือน้อยทำได้ (รางวัลชมเชย หนังสือสวยงามสำหรับ เด็ก (สพฐ.) ปี 2559)
Barcode : 9786167255989
ชื่อผู้แต่ง : ณิชา พีชวณิชย์
ราคา : 140.00 บาท
43
สนุกนับ 123 ชวนหนูนับพร้อมกันนะ FLIP FLAP หนั ังสือพลิก-พับ ทายสนุก
Barcode : 9786167275666
ชื่อผู้แต่ง : กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์โลกหนังสือ 
ราคา : 120.00 บาท

 

 

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th