หน้าร้าน
 

วิทยุจุฬาฯ FM 101.5 รายการ ฮ.นกฮู นักอ่าน สัมภาษณ์ผู้เขียน วาทนิพนธ์

วันที่ 3/3/2015 2:54:52 PM
Share on Google+


รายละเอียด

   วิทยุจุฬาฯ FM 101.5  รายการ ฮ.นกฮู นักอ่าน  สัมภาษณ์ผู้เขียน วาทนิพนธ์ (ดาวน์โหลด์ รับฟังได้ที่นี่ )

 

            หนังสือ  วาทนิพนธ์ : การเขียนเพื่อพูดในโอกาสต่าง ๆ (SPEECH COMPOSITION) เขียนโดย ผศ.ชิตาภา สุขพลำ  ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี เพื่อเป็นคู่มือสำหรับผู้เรียนในรายวิชาวาทนิพนธ์ ซึ่งเป็นวิชาที่มุ่งศึกษาแนวทางในการเขียนเพื่อใช้ในการพูดในสถานการณ์หรือโอกาสต่างๆ โดยมีการปฏิบัติการเขียนบทวาทะรูปแบบต่างๆ ตามโอกาสหรือสถานการณ์ที่สมมติขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการเขียนและมีการพัฒนาทักษะเพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์จริงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ยังเป็นคู่มือที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทั่วไปได้เป็นอย่างดี

                ในการศึกษาด้านนี้มักอาศัยแนวความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ หลากหลายสาขามาประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านภาษา ความรู้ทางด้านกระบวนการการสื่อสาร ความรู้ทางด้านจิตวิทยาการสื่อสาร และแบบแผนของวาทะแต่ละประเภทที่เป็นความนิยมหรือเป็นแนวปฏิบัติกันอยู่ ซึ่งยังขาดเอกสารที่มีการรวบรวมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการปฏิบัติ รวมถึงตัวอย่างของบทพูดประเภทต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อความเข้าใจ มาเรียบเรียงเข้าไว้ด้วยกันเพื่อจะได้เป็นคู่มือของการเรียนรู้ที่จะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ชัดเจนขึ้น

            เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ มุ่งให้ครอบคลุมแนวคิดและแนวทางตามความจำเป็นต่อการเรียนรู้และฝึกฝนในรายวิชา รวมทั้งมีตัวอย่างประกอบที่ครบถ้วน อันจะช่วยให้ผู้เรียนหรือผู้ที่สนใจ ศึกษาสามารถเกิดความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

 

 

 

หนังสือที่เกี่ยวข้อง

No. ภาพปก ชื่อหนังสือ
1
วาทนิพนธ์ การเขียนเพื่อพูดในโอกาสต่าง ๆ (SPEE ECH COMPOSITION) (ราคาปก 250.-)
Barcode : 9789740332770
ชื่อผู้แต่ง : ชิตาภา สุขพลำ
ราคา : 40.00 บาท

 

 

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th