หน้าร้าน
 

วิทยุศึกษา FM 92 AM1161 เรื่องเล่าจากในเล่ม

วันที่ 3/3/2015 2:51:43 PM
Share on Google+


รายละเอียด

 วิทยุศึกษา FM 92 AM1161 เรื่องเล่าจากในเล่ม :   ฝึกให้คิดเป็น คิดให้สร้างสรรค์  (ดาวน์โหลด์ รับฟังได้ที่นี่ )

 

 

 รายละเอียดหนังสือ :

ความคิดสร้างสรรค์ เป็นคุณภาพที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน หากได้รับการส่งเสริมพัฒนาและนำไปใช้เหมาะสมก็จะเกิดประโยชน์มหาศาล ดังนั้น หากประชาชนในสังคมใดมีทรัพยากรบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง ก็ย่อมจะเป็นแรงขับให้สังคมนั้นพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว คนที่มีความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นบุคคลที่เป็นที่ต้องการยิ่งในทุกสังคม ดังนั้นการพัฒนาประชากรให้เป็นนักคิดสร้างสรรค์จึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญยิ่ง หนังสือ ฝึกให้คิดเป็น คิดให้สร้างสรรค์ เล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลให้เป็นนักคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมเรื่องแนวคิด หลักการทฤษฎี บทบาทของพ่อแม่ ครู และสภาพบรรยากาศแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อความสำเร็จในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กลยุทธ์การสอน กิจกรรมสร้างสรรค์ และการวัดประเมินสำรวจความคิดสร้างสรรค์ สำหรับเนื้อหาในบทสุดท้ายเป็นเรื่องการตรวจความฉลาดเชิงสร้างสรรค์ (CQ Creativity Quotient) ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น แบบตรวจสอบคุณลักษณะ การถ่ายทอดความเป็นภาพ และการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์จากสถานการณ์ฯลฯ ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้ใช้แบบสำรวจตรวจสอบความฉลาดเชิงสร้างสรรค์ได้ และกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย 

 

 

 

หนังสือที่เกี่ยวข้อง

No. ภาพปก ชื่อหนังสือ
1
ฝึกให้คิดเป็น คิดให้สร้างสรรค์
Barcode : 9789740332176
ชื่อผู้แต่ง : อารี พันธ์มณี
ราคา : 230.00 บาท

 

 

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th