หน้าร้าน
 

รางวัลลูกโลกสีเขียว 2555 - หนังสือแมวผู้มองเห็นกำแพงเป็นสะพาน

วันที่ 12/12/2012 9:49:47 AM
Share on Google+


รายละเอียด

   

 

แมวผู้มองเห็นกำแพงเป็นสะพาน

ร้อยกรองในร้อยแก้วของเรวัตร์  พันธุ์พิพัฒน์ (กวีซีไรต์ 2547 : แม่น้ำรำลึก)

ภาพประกอบโดย ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ (กวีซีไรต์ 2535 : มือนั้นสีขาว)

          คำนำ : ดวงตา (ของโลก) ที่สาม

     ฉันคือแมว   แมวคือฉัน  นักฝันใฝ่ผู้ท่องไปในโศลกของโลกหล้า   มีเพียงตัวและหัวใจในดวงตา  ไร้พันธสัญญาประดามี
     ฉันผ่านมาเพื่อว่าจะผ่านไป  ทั้งมุ่งมั่นและหวั่นไหวในวิถี  ป่ารกร้าง  ทางหญ้าหอม  กระท่อมวิถี  ศาลาวัด  ผ้าผี  หรือสถานีรถไฟ...
     ในระหว่างหนทาง  ระหว่างบรรทัด  ในท่ามกลางความวิบัติอันบ้าใบ้  ฉันถามความลำเค็ญ  ฉันเป็นใคร

               ขณะหางกวัดไกว 
               ฉันไม่รู้..

 

 

แมวผู้มองเห็นกำแพงเป็นสะพาน” เป็นนวนิยายจำนวน 49 บทที่ร้อยเรียงด้วยรูปแบบย่อหน้าซึ่งแต่ละประโยคมีสัมผัสในลักษณะของกลอนสุภาพตั้งแต่ต้นจนจบ อันเป็นที่มาของนิยามว่าร้อยกรองในร้อยแก้ว   “แมวผู้มองเห็นกำแพงเป็นสะพาน” เป็นเรื่องราวการผจญภัยของแมวหนุ่มชื่อ “ลูกยาง” ตั้งแต่ถือกำเนิดขึ้นในคืนฟ้าโหมพายุ และได้รับการเลี้ยงดูโดยกวีในกระท่อมสวนป่า   ลูกยางค่อยๆ เติบโตขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ ผ่านการผจญภัยในถิ่นต่างๆ ตั้งแต่ในบ้านสวนของกวี ทุ่งหญ้า ภูเขาลำเนาไพร ก่อนจะระเหเร่ร่อนไปยังวัด โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม สลัม บ้านจัดสรร แม่น้ำ ทะเล ค่ายทหาร ท่าเรือ แฟลต ตลอดจนท้องไร่ท้องนา ลูกยางตั้งปณิธานว่าจะเป็นกวีเหมือนเจ้านายที่มันจำใจจากมาด้วยต้องการแสวงหาประสบการณ์ของตนเอง จนได้เรียนรู้โลกและชีวิตผ่านการเดินทางที่มีทั้งสุขและทุกข์ มีทั้งพบ พราก และจากลา มีความรัก มีความชัง ซึ่งประสบการณ์ทั้งหมดนั้น นำไปสู่การเข้าใจชีวิตและความเป็นไปของธรรมชาติ   นับเป็นเรื่องราวสไตล์ coming-of-age ที่ดำเนินเรื่องด้วยแมวอันแฝงปรัชญาความพอเพียงและการเกื้อกูลกันของเพื่อนร่วมโลกที่ลึกซึ้งและกินใจ

อะไรหนอเต้นไหวอยู่ในเรา มันสั่นรัวเร่งเร้าและเย้ายั่ว มันทั้งกล้า เกรี้ยวกราด และขลาดกลัว มันมืดมัว มันกระจ่าง ช่างลึกลับ” (หน้า 22)

ผมไม่ใช่นักเลงหรอกสาวน้อย ผมชื่อว่าลูกยาง แรมทางไกล ด้วยหัวใจโน้มเอียงเรียงร้อยถ้อยคำข้างในชีวิต ประดิดประดอย ไม่ใช่แมวเถื่อนถ่อย แต่เป็นกวี (หน้า 108)

“นั้นคือโลกสีเทาของเช้าหนึ่ง  ฝันนึกลึกซึ้งล้วนก่อนเก่า ใครสามารถดำรงไว้หนอวัยเยาว์ จวบกระทั่งแก่เฒ่ายังเร้า-รับต่อทุกสิ่งทุกอย่าง ช่างรู้สึก โดยไม่ต้องตรองตรึกนึกลำดับ ไม่ตัดสิน ไม่ทุกข์ตรม ไม่ถมทับ เล่นอยู่กับขณะนี้ของชีวิต” (หน้า 118)

“...จากคับแคบ เปลี่ยนแปร ค่อยแผ่กว้าง โลกไสวสว่างทุกทางวิถี โลกนี้คือทั้งหมด คือบทกวี

ค่อยค่อยคลี่บานออก – ทุ่งดอกไม้” (หน้า 168)

 

แมวหนุ่มชื่อ “ลูกยาง” ได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าจากการเดินทางที่พาให้มันประสบพบเจอเหตุการณ์และผู้คนหลากหลาย สะท้อนด้านมืดและด้านสว่างของมนุษย์ รวมทั้งความเป็นไปของสังคมไทยผ่านสายตาของแมวตัวหนึ่ง  ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว เมื่อลูกยางกลับไปยังบ้านสวนของกวีผู้เป็นเจ้านาย  มันก็ได้เรียนรู้ถึงความไม่แน่นอนของชีวิต  ทั้งหมดทั้งมวลนั้นคือกฎธรรมชาติที่ทุกคนพึง “ตื่นรู้” เพื่อที่จะได้ “เบิกบานด้านใน” กับชีวิตของตน


ชีวิต คือ การเดินทางไม่รู้จบ...
คือ การเสาะค้น ไขว่คว้า หาตัวตน
คือ การรู้ทุกข์-สุข-ร้อน-หนาว รักหรือร้าวระทม
คือ การสัมผัสสัมพันธ์...สารพัดสารเพ
คือ รู้และ ไม่รู้จนเรียนรู้
จนเติบโตตามครรลองของกายใจ...

ความเศร้าแสนงาม ความหวานหอมปรุงปรน
ความรักลึกล้น ความสับสนดั่งเงาตามติด
บางขณะอาจมืดมิด บางขณะจิตแสนเบิกบาน
...ชีวิต คือ การเดินทางไม่รู้จบ
แต่ละก้าวอาจพานพบหลุมหล่มปลัก
หากด้วยความรัก...อุปสรรคมลายกลายเป็นวิถี
รู้” – “ไม่รู้ลองใช้ชีวิตดูสักที
ดัง แมวผู้มองเห็นกำแพงเป็นสะพาน

 

    

บรรณาธิการโดย  : ผศ.ดร.อรองค์ ชาคร

ข่าวหนังสือพิมพ์ :

1. กรุงเทพธุรกิจ วันอาทิตย์ที่   2 ธันวคม   2555

2. คมชัดลึก วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2555

3. นิตยสารสกุลไทย ฉบับที่ 3033 

4. กรุงเทพธุรกิจ วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2555

5. Youtube :  นิวส์วาไรตี้-แมวผู้มองเห็นกำแพง

 

 

ประกาศผลรางวัลลูกโลกสีเขียวปี 2555 เชิดชูผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยหัวใจที่เข้มแข็ง

คณะกรรมการตัดสินรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 14 ประจำปี 2555 จัดงานเสวนาและนิทรรศการผลงานการประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียวจากทุกภาคทั่วประเทศขึ้น เพื่อสนับสนุนยกย่องและเชิดชู รวมทั้งเผยแพร่ผลงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบุคคลและกลุ่มบุคคลผู้ได้รับรางวัลให้เป็นที่รับรู้สู่สังคมในวงกว้าง

 นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลลูกโลกสีเขียว เปิดเผยว่าการมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 14 ยังคงมุ่งสร้างสรรค์การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ระบบนิเวศ เพื่อยกย่องเชิดชู บุคคล ชุมชน กลุ่มเยาวชน งานเขียน และสื่อมวลชนที่มีผลงานด้านการสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรป่าและน้ำที่เด่นชัด สามารถเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน กล่าวว่า การจัดงานพิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 14 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสื่อสารให้สังคมร่วมกัน เชิดชู และ ชื่นชมคนดีให้เห็นถึงผลสำเร็จแห่งความเพียรพยายามของบุคคลและชุมชน ผู้ทำหน้าที่ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า และระบบนิเวศ ด้วยหัวใจที่เข้มแข็ง 

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการลูกโลกสีเขียวเป็นส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมการรักษาป่าต้นน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะคล้ายกับรางวัล Nobel Prize ด้านสิ่งแวดล้อมของภูมิภาค 

โดยมีรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 14 ประจำปี 2555 ประเภทงานเขียน 6 รางวัล ดังนี้

ประเภทงานเขียน 6 รางวัล  รางวัลดีเด่น 6 รางวัล
กวีนิพนธ์ : แมวผู้มองเห็นกำแพงเป็นสะพาน โดย นายเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
กวีนิพนธ์ : ริมฝั่งแม่น้ำยม โดย นายไพฑูรย์ พรหมวิจิตร
สารคดี : ปฏิบัติการยิ่งใหญ่ในชุมชนเล็กๆ (Green Life Green Community) โดย น.ส.ภัทรพร อภิชิต
สารคดีเชิงนิยาย : สันติในความขัดแย้ง บทเรียนแก้ไขความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรอย่างสันติ โดย น.ส.อัญชลี มณีโรจน์
นิทานประกอบภาพวาด : ต้นไม้วิเศษ โดย น.ส.ในดวงตา ปทุมสูติ ภาพ นายภูมิไฑ ปทุมสูติ

นิทานประกอบภาพวาด : ต้นไม้ใหญ่ใหญ่ในเมืองเล็กเล็ก โดย น.ส.ไพเราะ มากเจริญ ภาพ น.ส.วิพรรณ สุขสบาย 

 

 

 

หนังสือที่เกี่ยวข้อง

No. ภาพปก ชื่อหนังสือ
1
นักเข้าฝัน ความใคร่ครวญหวนไห้
Barcode : 9789747528879
ชื่อผู้แต่ง : เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ 
ราคา : 240.00 บาท
2
กระดูกของความลวง (รางวัลดีเด่น ประเภทรวมเรื่อ งสั้น (สพฐ.) ปี 2555) **
Barcode : 9789744967701
ชื่อผู้แต่ง : เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
ราคา : 190.00 บาท
3
แม่น้ำรำลึก (รางวัลซีไรท์ ปี 2547) (ปกอ่อน)
Barcode : 9789749213360
ชื่อผู้แต่ง : เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
ราคา : 110.00 บาท

 

 

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th