หน้าร้าน
 

หนังสือ "คุณธรรมกับสังคมไทย"

วันที่ 8/31/2012 10:32:02 AM
Share on Google+


รายละเอียด

นิวส์วาไรตี้ :  เปิดตัวหนังสือ คุณธรรมกับสังคมไทย เขียนโดย พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์

 

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และสำนักพิมพ์บริษัทแว่นแก้ว เอ็ดดูเทนเมนท์ เปิดตัวหนังสือ

 "คุณธรรมกับสังคมไทย "

เขียนโดย พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ 

  รายได้จากการจำหน่าย มอบให้มูลนิธิและองค์กรการกุศลเกี่ยวกับเด็กด้อยโอกาส

 

 

             สังคมไทยกำลังอยู่ในช่วง วิกฤตทางคุณธรรมความดีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ ความสามารถของสังคมเสื่อมถอยด้อยลงไปด้วย เพราะต้องใช้เวลา ทรัพยากร จิตใจ ฯลฯ หมดไปกับเรื่องการจัดการและการรับผลของ ความไม่ดีในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและอย่างหลากหลายในรอบหลายปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ความมี สุขภาพวะ” (Healthiness) หรือ ความเป็นสุข” ( Well-being) ก็อ่อนด้อยถอยลงด้วย ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และทางสังคม (ความสุขในการอยู่ร่วมกันในครอบครัว ชุมชน องค์กร และสังคม) สรุปแล้วสังคมไทยยังไม่สามารถหรือยังอยู่ห่างไกลจากสภาพที่พึงปรารถนาตามที่ได้ตั้งเป็นเป้าหมายไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) นั่นคือเป้าหมายที่จะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันหนังสือ คุณธรรมกับสังคมไทยเป็นการประมวลรวบรวมบทความที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ความดี ในแง่มุมและในประเด็นย่อยหรือประเด็นเฉพาะต่างๆ ที่เขียนขึ้นระหว่าง พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน ของ พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ จึงเป็นหนังสือที่ออกมาตรงกับช่วงเวลา วิกฤติคุณธรรมความดีของสังคมไทยได้อย่างพอดิบพอดี หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้พินิจพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวพันกัน คุณธรรม จริยธรรม ความดี ไปทีละเรื่องทีละบทที่สั้นๆ ด้วยสไตล์การเขียนแบบง่ายๆ แต่มีพลังและมีความลึกซึ้งกว้างขวางอยู่ในตัว โดยสามารถไปต่อเชื่อมกับบทอื่นๆ ที่ครอบคลุมหลายๆ ประเด็น หลายมิติรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้ เชื่อว่าผู้อ่านจะได้รับ แรงบันดาลใจและมองเห็น ทางออกไม่มากก็น้อย ที่จะช่วยกันทำให้สังคมไทยของเรามีระดับคุณธรรม จริยธรรม ความดี สูงขึ้นและขยายกว้างออกไป

 


 

 

 
Video ที่เกี่ยวข้อง


 

 

หนังสือที่เกี่ยวข้อง

No. ภาพปก ชื่อหนังสือ

 

 

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th