หน้าร้าน
 

100 เล่มหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน

วันที่ 10/20/2017 1:43:26 PM


รายละเอียด

 


อีสานบ้านเฮา (รางวัลดีเด่น หนังสือสำหรับเด็กว ัยรุ่น อายุ 12-18 ปี (สารคดี) (สพฐ.) ปี 2556)
ผู้แต่ง : วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
Barcode : 9789747727944
ราคา : 240 บาท
ราคาพิเศษ : 216 บาท

อาม่าบนคอนโด (รางวัลดีเด่น ประเภทบันเทิงคดี ห นังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น (สพฐ.) ปี 2557)
ผู้แต่ง : ชมัยกร แสงกระจ่าง
Barcode : 9786167787039
ราคา : 210 บาท
ราคาพิเศษ : 189 บาท

หัวใจติดปลายนวม (รางวัลชมเชยสารคดีสำหรับเยาวช น รางวัลแว่นแก้ว ประจำปี 2557)
ผู้แต่ง : วสุวัต
Barcode : 9786160425822
ราคา : 145 บาท
ราคาพิเศษ : 116 บาท

หัวใจของช้าง (วรรณกรรมเยาวชนชนะเลิศ สุภาว์ เท วกุลฯ ประจำปี 2557)
ผู้แต่ง : อรเกษม รอดสุทธิ
Barcode : 9786160421329
ราคา : 145 บาท
ราคาพิเศษ : 116 บาท

ห้องเรียนไม่มีฝา (วรรณกรรมเยาวชนเข้ารอบสุดท้า ยนายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี 2557)
ผู้แต่ง : ธารา ศรีอนุรักษ์
Barcode : 9786161809522
ราคา : 135 บาท
ราคาพิเศษ : 122 บาท

สายลมกับทุ่งหญ้า (รางวัลชมเชยหนังสือบันเทิงสำ หรับเด็กวัยรุ่นอายุ 12-18 ปี จาก สพฐ. 2552)
ผู้แต่ง : วิเชียร ไชยบัง
Barcode : 9786162024092
ราคา : 110 บาท
ราคาพิเศษ : 88 บาท

แว้งที่รัก
ผู้แต่ง : ชบาบาน
Barcode : 9789744842589
ราคา : 240 บาท
ราคาพิเศษ : 216 บาท

ลูกชายแดน (รางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือสำหรับเด็ กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี (บันเทิงคดี) (สพฐ.) ปี
ผู้แต่ง : เชาวลิต ขันคำ
Barcode : 9786163280084
ราคา : 180 บาท
ราคาพิเศษ : 162 บาท

ลมแล้งเริงระบำ **
ผู้แต่ง : จตุพร แพงทองดี
Barcode : 9789740205647
ราคา : 215 บาท
ราคาพิเศษ : 194 บาท

รักและรักษ์บางกอกน้อย (รางวัลชมเชย ประเภทสารค ดี หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น (สพฐ.) ปี 2557)
ผู้แต่ง : ประพีร์พรรณ ภาณวะวัฒน์
Barcode : 9789741868957
ราคา : 270 บาท
ราคาพิเศษ : 243 บาท

เรื่องเล่าของความรัก
ผู้แต่ง : รักษิตา
Barcode : 9786167147574
ราคา : 195 บาท
ราคาพิเศษ : 176 บาท

ม้อนน้อยที่รัก (รางวัลชมเชย ประเภทบันเทิงคดี หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น (สพฐ.) ปี 2557)
ผู้แต่ง : โชติ ศรีสุวรรณ
Barcode : 9789740212218
ราคา : 240 บาท
ราคาพิเศษ : 216 บาท

พ่อนายกฯ สายไหม บ้านหนองฮี (รางวัลชมเชย กลุ่ม หนังสือบันเทิงคดี (สพฐ.) ปี 2550) 
ผู้แต่ง : สมคิด สิงสง
Barcode : 9789749747124
ราคา : 120 บาท
ราคาพิเศษ : 108 บาท

พระสังกัจจายน์ ชุดการ์ตูนพุทธศาสนา ลำดับที่ 1 14 (ฉบับการ์ตูนสี่สี)
ผู้แต่ง : โอม รัชเวทย์
Barcode : 9786163879905
ราคา : 139 บาท
ราคาพิเศษ : 125 บาท

เพลงของโลกและของเรา
ผู้แต่ง : ศุภาศิริ สุพรรณเภสัช
Barcode : 9789740213666
ราคา : 190 บาท
ราคาพิเศษ : 171 บาท

แผ่นดินนี้ที่อีกฟากเขา (รางวัลรองชนะเลิศอันดั บ 1 ประเภทสารคดี เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 8)
ผู้แต่ง : วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
Barcode : 9789744843234
ราคา : 199 บาท
ราคาพิเศษ : 179 บาท

นายฉลาดน้อยกับหัวใจคุณ (เรื่องสั้นสร้างแรงบัน ดาลใจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 NANMEEBOOKS AW
ผู้แต่ง : สุชาญ วงศ์ลิขิตปัญญา
Barcode : 9786160408665
ราคา : 135 บาท
ราคาพิเศษ : 108 บาท

จากวันจันทร์ของชีวิต...วันศุกร์ต้องมาถึง
ผู้แต่ง : ภาณุมาศ ภูมิถาวร
Barcode : 9786167232003
ราคา : 135 บาท
ราคาพิเศษ : 122 บาท

จนกว่า เด็กปิดตา จะโต (รางวัลชมเชย กลุ่มหนังส ือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี (สารคดี) (ส
ผู้แต่ง : สโรชา กิตติสิริพันธุ์
Barcode : 9789741404599
ราคา : 325 บาท
ราคาพิเศษ : 292 บาท

คุณปู่แว่นตาแตก
ผู้แต่ง : ชมัยภร แสงกระจ่าง
Barcode : 9786169011156
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

คำสารภาพถึงพ่อขุนรามคำแหง
ผู้แต่ง : แมน คล้ายสุวรรณ
Barcode : 9786164210097
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135 บาท

ขวัญสงฆ์
ผู้แต่ง : ชมัยภร แสงกระจ่าง
Barcode : 9789743129094
ราคา : 140 บาท
ราคาพิเศษ : 126 บาท

ก ไก่เดินทาง นิทานระบายสี
ผู้แต่ง : สโรชา กิตติสิริพันธุ์
Barcode : 9789741404681
ราคา : 244 บาท
ราคาพิเศษ : 220 บาท

อยู่วังสระปทุม
ผู้แต่ง : สุมาลี
Barcode : 9786160434442
ราคา : 175 บาท
ราคาพิเศษ : 140 บาท

หัวใจแปลงร่าง ชุดสร้างกำลังใจ
ผู้แต่ง : สองขา
Barcode : 9786167135601
ราคา : 75 บาท
ราคาพิเศษ : 68 บาท

สุดสาคร นิทานไทยเรื่องเอก
ผู้แต่ง : ตรีโรจน์ รุ่งโรจน์ศิรวัช
Barcode : 9789749552469
ราคา : 98 บาท
ราคาพิเศษ : 88 บาท

สังข์ทอง นิทานไทยเรื่องเอก
ผู้แต่ง : โกศล ทองด้วง
Barcode : 9789749552544
ราคา : 110 บาท
ราคาพิเศษ : 99 บาท

ลอย ลอย...ลอยกระทง นิทานตามแนวการเรียนรู้สะเต ต็มศึกษา STEAM
ผู้แต่ง : รัตนา คชนาท
Barcode : 9786162277580
ราคา : 95 บาท
ราคาพิเศษ : 86 บาท

รามิล เด็กชายกุหลาบ
ผู้แต่ง : อุไรรัตน์ โรจจ์นานนท์
Barcode : 9786160008070
ราคา : 80 บาท
ราคาพิเศษ : 72 บาท

รามเกียรติ์ ปฐมบท (รางวัลชมเชย หนังสือการ์ตูน และนิยายภาพ (ทั่วไป) (สพฐ.) ปี 2557
ผู้แต่ง : รัตนา คชนาท
Barcode : 9786167255804
ราคา : 330 บาท
ราคาพิเศษ : 297 บาท

ไก่ไข่ ชุดเกษตรกรรมลองทำดู
ผู้แต่ง : รัตนา โพธิรัชต์
Barcode : 9786160418251
ราคา : 195 บาท
ราคาพิเศษ : 156 บาท

ประวัติศาสตร์แสนหวาน
ผู้แต่ง : ณัฐชนัน โฆษิตาภรณ์
Barcode : 9786167255897
ราคา : 110 บาท
ราคาพิเศษ : 99 บาท

ในหลวงของเรา (รางวัลชมเชย หนังสือการ์ตูนและหร ือนิยายภาพ (สำหรับเด็ก) (สพฐ.) ปี 2560)
ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ แฮปปี้คิดส์
Barcode : 9786162276125
ราคา : 135 บาท
ราคาพิเศษ : 122 บาท

เด็กหญิงนางฟ้า (วรรณกรรมเยาวชนรางวัลยอดเยี่ยม นายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี 2544)
ผู้แต่ง : ดาราราย
Barcode : 9789742479725
ราคา : 189 บาท
ราคาพิเศษ : 170 บาท

จากยายอีสานถึงหลานฝรั่ง (สารคดีสำหรับเยาวชน ร างวัลชมเชย แว่นแก้ว ปี 2555)
ผู้แต่ง : สิริวธู วงศโภชย์
Barcode : 9786160411528
ราคา : 155 บาท
ราคาพิเศษ : 124 บาท

คำเพียงคำเดียว (ตำนานควาย)
ผู้แต่ง : สมบูรณ์ ศิงฆมานันท์
Barcode : 9786162273360
ราคา : 95 บาท
ราคาพิเศษ : 86 บาท

ความลับของโลก
ผู้แต่ง : พัชรี มีสุคนธ์
Barcode : 9789749552766
ราคา : 85 บาท
ราคาพิเศษ : 76 บาท

ครุฑน้อย (วรรณกรรมเยาวชนรางวัลพิเศษ นายอินทร์ อะวอร์ด 2545)
ผู้แต่ง : คอยนุช
Barcode : 9789742894092
ราคา : 179 บาท
ราคาพิเศษ : 161 บาท

ข้าว ชุดเกษตรกรรมลองทำดู
ผู้แต่ง : ธานี ศรีวงศ์ชัย
Barcode : 9786160413058
ราคา : 195 บาท
ราคาพิเศษ : 156 บาท

ของขวัญแด่พระราชา (THE GIFT FOR THE KING) ชุด ดตามรอยพระราชา (สองภาษา ไทย-อังกฤษ)
ผู้แต่ง : นำบุญ นามเป็นบุญ
Barcode : 9786160010639
ราคา : 110 บาท
ราคาพิเศษ : 99 บาท

อีหลักอีเหลื่อ ชุด นิทาน 5 อี
ผู้แต่ง : ตุ๊บปอง (เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป)
Barcode : 9786162276927
ราคา : 95 บาท
ราคาพิเศษ : 86 บาท

อีเล้งเค้งโค้งจับแมลง (ปกแข็ง)
ผู้แต่ง : ชีวัน วิสาสะ
Barcode : 9786161818340
ราคา : 165 บาท
ราคาพิเศษ : 148 บาท

หิวจัง หิวจัง ชุด 10 ปี หนังสือดีเพื่อเด็ก (ป ปกอ่อน)
ผู้แต่ง : กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
Barcode : 9786162273544
ราคา : 95 บาท
ราคาพิเศษ : 86 บาท

หมึกน้อยจอมป่วน
ผู้แต่ง : น้านกฮูก 
Barcode : 9786162277856
ราคา : 95 บาท
ราคาพิเศษ : 86 บาท

หมาน้อยสิบตัว
ผู้แต่ง : แม้นมาส ชวลิต
Barcode : 9786162276354
ราคา : 95 บาท
ราคาพิเศษ : 86 บาท

หนูไม่เคยลืม (ปกแข็ง)
ผู้แต่ง : แสงโสม เตรียมอมรวุฒิ
Barcode : 9786167026305
ราคา : 160 บาท
ราคาพิเศษ : 144 บาท

หนูไม่เคยลืม (ปกอ่อน)
ผู้แต่ง : แสงโสม เตรียมอมรวุฒิ
Barcode : 9786167026312
ราคา : 85 บาท
ราคาพิเศษ : 76 บาท

เหมี่ยวเมี้ยวไม่อยากเหมียว (สองภาษาจีน-ไทย)
ผู้แต่ง : ตุ๊บปอง
Barcode : 9786162278594
ราคา : 125 บาท
ราคาพิเศษ : 112 บาท

ชุดตุ๊กติ๊ก ตุ๊บปอง เยี่ยมปู่ย่า "ไปอย่างไรดี นะ" (ปกอ่อน)
ผู้แต่ง : ตุ๊บปอง (เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป)
Barcode : 9786167040981
ราคา : 95 บาท
ราคาพิเศษ : 86 บาท

แป้งร่ำทำนาเกลือ นิทานแสนรักจากนักเขียนเอก (ป ปกแข็ง)
ผู้แต่ง : พรอนงค์ นิยมค้า
Barcode : 9786167026176
ราคา : 175 บาท
ราคาพิเศษ : 158 บาท

ฟูฟ่องเลี้ยงน้อง ชุดนิทานแห่งความรัก
ผู้แต่ง : นิคม ชัยวรรณ
Barcode : 9786167274867
ราคา : 115 บาท
ราคาพิเศษ : 104 บาท

นกแก้วปวดตา ชุดไปหาหมอกับแม่
ผู้แต่ง : ตุ๊บปอง
Barcode : 9786162272622
ราคา : 85 บาท
ราคาพิเศษ : 76 บาท

นกแก้วไปเที่ยวสวนดอกไม้ ชุดไปเที่ยวกับพ่อ
ผู้แต่ง : ตุ๊บปอง
Barcode : 9786162273988
ราคา : 85 บาท
ราคาพิเศษ : 76 บาท

ตุ๊กตาแห่งความทรงจำ (รางวัลดีเด่น ประเภทบันเท ิงคดี หนังสือเด็กเล็กอายุ 6-11 ปี (สพฐ.) ปี 2
ผู้แต่ง : ณิชา พีชวณิชย์
Barcode : 9786167255828
ราคา : 110 บาท
ราคาพิเศษ : 99 บาท

โต๋เต๋ขอโทษ ชุดไดโนน้อยพัฒนานิสัย (ปกอ่อน)
ผู้แต่ง : มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
Barcode : 9786162271946
ราคา : 95 บาท
ราคาพิเศษ : 86 บาท

ฉันรักพระราชินี (ปกอ่อน)
ผู้แต่ง : น้านกฮูก
Barcode : 9786162276118
ราคา : 95 บาท
ราคาพิเศษ : 86 บาท

ฉันรักประชาธิปไตย (ปกอ่อน)
ผู้แต่ง : น้านกฮูก
Barcode : 9786167508511
ราคา : 85 บาท
ราคาพิเศษ : 76 บาท

ฉันรักในหลวง (ปกอ่อน) (ฉบับแอปพลิเคชั่น AR)
ผู้แต่ง : น้านกฮูก
Barcode : 9786162270642
ราคา : 85 บาท
ราคาพิเศษ : 76 บาท

ฉันรักเมืองไทย (ปกอ่อน)
ผู้แต่ง : ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์
Barcode : 9786167508535
ราคา : 85 บาท
ราคาพิเศษ : 76 บาท

ฉันชอบทำงานบ้าน (ปกอ่อน)
ผู้แต่ง : น้านกฮูก
Barcode : 9786167508597
ราคา : 85 บาท
ราคาพิเศษ : 76 บาท

ฉันชอบกินผัก พัฒนา NQ ความฉลาดทางโภชนาการ
ผู้แต่ง :
Barcode : 9786162273407
ราคา : 95 บาท
ราคาพิเศษ : 86 บาท

เจ้าหมูหูหาย (MQ) ชุดนิทานคัดสรรของนักอ่านตัว วน้อย **
ผู้แต่ง : ตุ๊บปอง (เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป)
Barcode : 9786117026201
ราคา : 85 บาท
ราคาพิเศษ : 76 บาท

ครอบครัวหึ่งหั่ง (ปกอ่อน)
ผู้แต่ง : ตุ๊บปอง
Barcode : 9786162271908
ราคา : 95 บาท
ราคาพิเศษ : 86 บาท

ขนมครกน่าแคะ ชุดขนมไทยอร่อยจัง
ผู้แต่ง : ตุ๊บปอง (เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป)
Barcode : 9786162272844
ราคา : 95 บาท
ราคาพิเศษ : 86 บาท

กากระหายกับเหยือกน้ำใสใบโต ชุดนิทานอีสปคำกลอน น (สองภาษา อังกฤษ-ไทย)
ผู้แต่ง : ตุ๊บปอง
Barcode : 9786162278334
ราคา : 125 บาท
ราคาพิเศษ : 112 บาท

กากระหายกับเหยือกน้ำใสใบโต ชุดนิทานอีสปคำกลอน น (สองภาษา อังกฤษ-ไทย)
ผู้แต่ง : ตุ๊บปอง
Barcode : 9786162278334
ราคา : 125 บาท
ราคาพิเศษ : 112 บาท

กลัวจัง กลัวจัง ชุด 10 ปี หนังสือดีเพื่อเด็ก (ปกอ่อน)
ผู้แต่ง : กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
Barcode : 9786162273537
ราคา : 95 บาท
ราคาพิเศษ : 86 บาท

กราบพระบาท ชุดคำพ่อสอน
ผู้แต่ง : ตุ๊บปอง
Barcode : 9786162276132
ราคา : 95 บาท
ราคาพิเศษ : 86 บาท

กระต่ายกับพระจันทร์ (รางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสื อสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี (สพฐ.) ปี 2559)
ผู้แต่ง : นริศ สุขมาก
Barcode : 9786165412384
ราคา : 79 บาท
ราคาพิเศษ : 71 บาท

แกงวิเศษของป๊อกแป๊ก
ผู้แต่ง : ครูแพง
Barcode : 9786162273216
ราคา : 95 บาท
ราคาพิเศษ : 86 บาท

โอละเห่ ชุดพ่อแม่ลูกปลูกรัก
ผู้แต่ง : ตุ๊ปปอง
Barcode : 9786162272417
ราคา : 95 บาท
ราคาพิเศษ : 86 บาท

เอ๊ะ! นั่นเสียงใคร ชุดนิทานภาพสำหรับเด็กแรกเก กิด-3 ขวบ
ผู้แต่ง : ลำพู แสงลภ
Barcode : 9786163400024
ราคา : 55 บาท
ราคาพิเศษ : 50 บาท

มามะ...มากอดกัน นิทานส่งเสริมพัฒนาการด้านอารม มณ์และจิตใจ ความรัก ความอบอุ่น
ผู้แต่ง : ทิพย์วรรณ แสวงศรี
Barcode : 9786167275833
ราคา : 65 บาท
ราคาพิเศษ : 58 บาท

ปูไต่ ชุดชวนท่องร้องเล่น
ผู้แต่ง : ตุ๊บปอง
Barcode : 9786162273247
ราคา : 85 บาท
ราคาพิเศษ : 76 บาท

ป๋องแป๋งแต่งตัว ชุดสร้างสุขนิสัยวัยเยาว์
ผู้แต่ง : สองขา
Barcode : 9786167447728
ราคา : 85 บาท
ราคาพิเศษ : 76 บาท

เท้งเต้ง ชุดพ่อแม่ลูกปลูกรัก (ปกแข็ง)
ผู้แต่ง : ตุ๊ปปอง
Barcode : 9789740534600
ราคา : 175 บาท
ราคาพิเศษ : 158 บาท

เท้งเต้ง ชุดพ่อแม่ลูกปลูกรัก
ผู้แต่ง : ตุ๊ปปอง
Barcode : 9789740534884
ราคา : 85 บาท
ราคาพิเศษ : 76 บาท

ติ๊กต่อก (หนังสือดีสำหรับเด็ก ต่ำกว่า 1 ปี โค รงการหนังสือเล่มแรก BOOKSTART ปี 2553)
ผู้แต่ง : ตุ๊บปอง
Barcode : 9786162278709
ราคา : 95 บาท
ราคาพิเศษ : 86 บาท

ตะล็อก ต๊อก แต๊ก ชุดชวนท่องร้องเล่น
ผู้แต่ง : ตุ๊บปอง
Barcode : 9786162273223
ราคา : 85 บาท
ราคาพิเศษ : 76 บาท

ดุ๊กดิ๊ก ชุดพ่อแม่ลูกปลูกรัก
ผู้แต่ง : ตุ๊บปอง (เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป)
Barcode : 9786162272400
ราคา : 95 บาท
ราคาพิเศษ : 86 บาท

จ้ำจี้ จ้ำจวด ชุดชวนท่องร้องเล่น
ผู้แต่ง : ตุ๊บป่อง
Barcode : 9786162273230
ราคา : 85 บาท
ราคาพิเศษ : 76 บาท

ใคร ๆ ก็ยิ้ม ชุดหนังสือภาพ (รางวัลมูลนิธิเด็ก ก)
ผู้แต่ง : พี่หูกาง
Barcode : 9786167274423
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135 บาท

ของลูกหมีอันไหน ชุดนิทานภาพสำหรับเด็กแรกเกิด- -3 ขวบ
ผู้แต่ง : ลำพู แสงลภ
Barcode : 9786163400031
ราคา : 55 บาท
ราคาพิเศษ : 50 บาท

กุ๊กไก่ ชุดพ่อแม่ลูกปลูกรัก (ปกอ่อน)
ผู้แต่ง : ตุ๊บปอง (เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป)
Barcode : 9786162274244
ราคา : 95 บาท
ราคาพิเศษ : 86 บาท

กระต๊าก กระต๊าก (ปกอ่อน)
ผู้แต่ง : ตุ๊บปอง (เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป)
Barcode : 9786167026268
ราคา : 90 บาท
ราคาพิเศษ : 81 บาท

กระจิบไปเที่ยวสวนผลไม้ ชุดไปเที่ยวกับพ่อ
ผู้แต่ง : ตุ๊บปอง
Barcode : 9786162273773
ราคา : 85 บาท
ราคาพิเศษ : 76 บาท

รู้ไหม หนูชอบทำอะไรกับแม่ ชุดห่วงใยวัยเยาว์
ผู้แต่ง : ตุ๊บปอง
Barcode : 9786162274541
ราคา : 85 บาท
ราคาพิเศษ : 76 บาท

รู้ไหม หนูชอบทำอะไรกับพ่อ ชุดห่วงใยวัยเยาว์
ผู้แต่ง : ตุ๊บปอง
Barcode : 9786162274558
ราคา : 85 บาท
ราคาพิเศษ : 76 บาท

ตั้งไข่ล้ม (ปกอ่อน) **
ผู้แต่ง : ตุ๊บปอง
Barcode : 9786162277016
ราคา : 95 บาท
ราคาพิเศษ : 86 บาท


    
หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3703,08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,