หน้าร้าน
 

รายชื่อหนังสือที่ได้รับรางวัลดีเด่น จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี พ.ศ.2560

วันที่ 3/14/2017 10:49:27 AM


รายละเอียด

 


บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย (รางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือสารคดี (สพฐ.) ปี 2560)
ผู้แต่ง : ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
Barcode : 9786163980632
ราคา : 580 บาท
ราคาพิเศษ : 522 บาท

มันยากที่จะเป็นมลายู ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ ( (รางวัลชมเชย กลุ่มหนังสือสารคดี (สพฐ.) ปี 256
ผู้แต่ง : ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
Barcode : 9789740215189
ราคา : 260 บาท
ราคาพิเศษ : 234 บาท

ลายสลักอักษรา (รางวัลชมเชย กลุ่มหนังสือสารคดี (สพฐ.) ปี 2560)
ผู้แต่ง : กฤษณา อโศกสิน
Barcode : 9789742535605
ราคา : 400 บาท
ราคาพิเศษ : 360 บาท

วรรณกรรมและภาษาถิ่นใต้ (รางวัลชมเชย กลุ่มหนัง สือสารคดี (สพฐ.) ปี 2560)
ผู้แต่ง : ประพนธ์ เรืองณรงค์
Barcode : 9786160025480
ราคา : 320 บาท
ราคาพิเศษ : 288 บาท

พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ (รางวัลซีไรต์ ปี 2561)
ผู้แต่ง : วีรพร นิติประภา
Barcode : 9789740215233
ราคา : 340 บาท
ราคาพิเศษ : 306 บาท

ชีวิตของประเทศ เล่ม 1-2 (รางวัลชมเชย กลุ่มหนั งสือนวนิยาย (สพฐ.) ปี 2560)
ผู้แต่ง : วิษณุ เครืองาม
Barcode : 9789740215141
ราคา : 690 บาท
ราคาพิเศษ : 621 บาท

ทางบุญ (รางวัลชมเชย กลุ่มหนังสือนวนิยาย (สพฐ. ) ปี 2560)
ผู้แต่ง : ชมัยพร มาลัยทัต
Barcode : 9789742535544
ราคา : 245 บาท
ราคาพิเศษ : 220 บาท

บ้านในโคลน (รางวัลชมเชย กลุ่มหนังสือนวนิยาย ( สพฐ.) ปี 2560)
ผู้แต่ง : กิตติศักดิ์ คเชนทร์
Barcode : 9786164232914
ราคา : 280 บาท
ราคาพิเศษ : 252 บาท

ทางจักรา (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกวีน ิพนธ์ เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 13)
ผู้แต่ง : ศิวกานท์ ปทุมสูติ
Barcode : 9786161810801
ราคา : 249 บาท
ราคาพิเศษ : 224 บาท

ธรรมชาติของหัวใจ (รางวัลชมเชย กลุ่มหนังสือกวี นิพนธ์ (สพฐ.) ปี 2560)
ผู้แต่ง : พรชัย แสนยะมูล (กุดจี่)
Barcode : 9786167660240
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

หลากถ้อยในรอยทาง (รางวัลชมเชย กลุ่มหนังสือกวี นิพนธ์ (สพฐ.) ปี 2560)
ผู้แต่ง : โชคชัย บัณฑิต
Barcode : 9786161810795
ราคา : 185 บาท
ราคาพิเศษ : 166 บาท

อาคเนย์คะนึง (SOUTHEAST WIND OF LOVE) (รางวัล ดีเด่น กลุ่มหนังสือรวมเรื่องสั้น (สพฐ.) ปี 25
ผู้แต่ง : อนุสรณ์ ติปยานนท์
Barcode : 9789740215196
ราคา : 135 บาท
ราคาพิเศษ : 122 บาท

กลับสู่โลกสมมุติ (รางวัลชมเชย กลุ่มหนังสือรวม เรื่องสั้น (สพฐ.) ปี 2560)
ผู้แต่ง : รัชศักดิ์ จิรวัฒน์
Barcode : 9789740215288
ราคา : 180 บาท
ราคาพิเศษ : 162 บาท

เมืองบ้านผม (รางวัลชมเชย กลุ่มหนังสือรวมเรื่อ งสั้น (สพฐ.) ปี 2560)
ผู้แต่ง : จำลอง ฝั่งชลจิตร
Barcode : 9786164239104
ราคา : 280 บาท
ราคาพิเศษ : 252 บาท

สองอย่างห้า (รางวัลชมเชย กลุ่มหนังสือรวมเรื่อ งสั้น (สพฐ.) ปี 2560)
ผู้แต่ง : ดมิตรี สุธีมนต์
Barcode : 9786169123644
ราคา : 160 บาท
ราคาพิเศษ : 160 บาท

ของขวัญวิเศษของโป๊งเหน่ง ชุดของวิเศษของไดโนน้ ้อย
ผู้แต่ง : มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
Barcode : 9786162277474
ราคา : 95 บาท
ราคาพิเศษ : 86 บาท

นกน้อยไม่ยอมบิน (รางวัลชมเชย กลุ่มหนังสือสำหร ับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี (สพฐ.) ปี 2560)
ผู้แต่ง : ตะเกียงดาว
Barcode : 9786163015105
ราคา : 89 บาท
ราคาพิเศษ : 71 บาท

แมวแต้มห้าจุด (รางวัลชมเชย กลุ่มหนังสือสำหรับ เด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี (สพฐ.) ปี 2560)
ผู้แต่ง : วิเชียร ไชยบัง
Barcode : 9786168043066
ราคา : 95 บาท
ราคาพิเศษ : 76 บาท

อยู่วังสระปทุม
ผู้แต่ง : สุมาลี
Barcode : 9786160434442
ราคา : 175 บาท
ราคาพิเศษ : 140 บาท

ความในใจ (พร้อมสมุดบันทึกความในใจและที่คั่น)
ผู้แต่ง : เด็กหญิงในใจ เม็ทซกะ
Barcode : 9789741404667
ราคา : 294 บาท
ราคาพิเศษ : 265 บาท

งานสำคัญของหนูจี๊ด นิทานชุดเด็กดีคนเก่ง (สองภ ภาษา ไทย-อังกฤษ)
ผู้แต่ง : ทวีวัฒน์ โพธิรัชต์
Barcode : 9786162747212
ราคา : 95 บาท
ราคาพิเศษ : 86 บาท

กราบพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
ผู้แต่ง : ติณณา แดนเขตต์
Barcode : 9789741404711
ราคา : 189 บาท
ราคาพิเศษ : 170 บาท

ช้างบุญ (BOON) นิทานสร้างคุณธรรม (สองภาษาไทย- -อังกฤษ)
ผู้แต่ง : แสงเดือน ชัยเลิศ และคณะ
Barcode : 9786160430673
ราคา : 180 บาท
ราคาพิเศษ : 162 บาท

บัว ชุดเกษตรกรรมลองทำดู (ปกแข็ง)
ผู้แต่ง : ประพันธ์ ชานนท์
Barcode : 9786160431922
ราคา : 195 บาท
ราคาพิเศษ : 156 บาท

อาเซียน เรียนรู้และเปรียบเทียบ
ผู้แต่ง : เสริมสกุล โทณะวณิก
Barcode : 9786163177063
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

ลูกนกจากคอน
ผู้แต่ง : คามิน คมนีย์
Barcode : 9786160025190
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135 บาท

สี่ธาตุผงาดธรรม (รางวัลชมเชย กลุ่มหนังสือสำหร ับเด็กเล็ก อายุ 12-18 ปี (บันเทิงคดี) (สพฐ.)
ผู้แต่ง : จิตประภัสสร
Barcode : 9786164236769
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

MOROCCO MOMENT
ผู้แต่ง : วันฉัตร ชินสุวาเทย์
Barcode : 9786162983092
ราคา : 229 บาท
ราคาพิเศษ : 206 บาท

คำสารภาพถึงพ่อขุนรามคำแหง
ผู้แต่ง : แมน คล้ายสุวรรณ
Barcode : 9786164210097
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135 บาท

ก ไก่เดินทาง นิทานระบายสี
ผู้แต่ง : สโรชา กิตติสิริพันธุ์
Barcode : 9789741404681
ราคา : 244 บาท
ราคาพิเศษ : 220 บาท

DOG EYE VIEW (มุม มอง หมา) (รางวัลดีเด่น หนัง สือการ์ตูนและหรือนิยายภาพ (ทั่วไป) (สพฐ.) ปี
ผู้แต่ง : ไตรภัค สุภวัฒนา (PUCK)
Barcode : 9786162983115
ราคา : 159 บาท
ราคาพิเศษ : 143 บาท

ฝันสลายรายวัน (การ์ตูน) (รางวัลชมเชย หนังสือก าร์ตูนและหรือนิยายภาพ (ทั่วไป) (สพฐ.) ปี 2560
ผู้แต่ง : ไตรรงค์ ประสิทธิผล
Barcode : 9786162983054
ราคา : 295 บาท
ราคาพิเศษ : 266 บาท

LAUGH IS MORE (รางวัลชมเชย หนังสือการ์ตูนและห รือนิยายภาพ (ทั่วไป) (สพฐ.) ปี 2560)
ผู้แต่ง : ต่าย ภักดี
Barcode : 9786162982927
ราคา : 355 บาท
ราคาพิเศษ : 320 บาท

JUMPA & MARGARET THE PILGRIMAGE (จำปาและมากะเ ร็ต :ปฐมบทการเดินทาง) (การ์ตูน)
ผู้แต่ง : KAVIN Z. SIRI
Barcode : 9786162983139
ราคา : 180 บาท
ราคาพิเศษ : 162 บาท

ในหลวงของเรา (รางวัลชมเชย หนังสือการ์ตูนและหร ือนิยายภาพ (สำหรับเด็ก) (สพฐ.) ปี 2560)
ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ แฮปปี้คิดส์
Barcode : 9786162276125
ราคา : 135 บาท
ราคาพิเศษ : 122 บาท

ล่าขุมทรัพย์อาเซียน อินโดนีเซีย (เล่ม 4) (การ ร์ตูนความรู้ประเทศที่น่ารู้จัก)
ผู้แต่ง : ป๋าสนิท
Barcode : 9786160432110
ราคา : 165 บาท
ราคาพิเศษ : 132 บาท

อัศวินพิทักษ์ไดโนเสาร์ เล่ม 4 ตอน ผู้พิทักษ์ห ุ้มเกราะ :การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์
ผู้แต่ง : อินกับทราย
Barcode : 9786160433964
ราคา : 148 บาท
ราคาพิเศษ : 118 บาท

ปฐมบทแห่งสยาม ไทย ณ ห้วงกาล (รางวัลชมเชย กลุ่ มหนังสือสวยงาม (ทั่วไป) (สพฐ.) ปี 2560)
ผู้แต่ง : ณัฐสุดา จันทระ
Barcode : 9786164236493
ราคา : 3,500 บาท
ราคาพิเศษ : 3,150 บาท

ศิลปะจินตทัศน์...เพื่อสังคม นิทรรศการจิตรกรรม มย้อนหลัง 40 ปี สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
ผู้แต่ง : สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
Barcode : 9786162961137
ราคา : 1,500 บาท
ราคาพิเศษ : 1,350 บาท

สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ 5 (รางวัล ชมเชย กลุ่มหนังสือสวยงาม (ทั่วไป) (สพฐ.) ปี 2
ผู้แต่ง : ปรีดี พิศภูมิวิถี และคณะ
Barcode : 9786167827025
ราคา : 1,950 บาท
ราคาพิเศษ : 1,755 บาท

กำเนิดวานร 18 มงกุฎ (รางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสื อสวยงาม (สำหรับเด็ก) (สพฐ.) ปี 2560)
ผู้แต่ง : ปิติพร วทาทิยาภรณ์
Barcode : 9786167704401
ราคา : 265 บาท
ราคาพิเศษ : 238 บาท

ง่ายนิดเดียว หนูทำได้ หนังสือพลิก พับ ทายสนุก ก
ผู้แต่ง : เกวลิน ชุ่มช่างทอง
Barcode : 9786163920133
ราคา : 165 บาท
ราคาพิเศษ : 148 บาท

พระอัจฉริยภาพของพ่อ ชุด 9 ตามรอยพ่อ
ผู้แต่ง : ธัมม์ ศิริพรมรินทร์
Barcode : 9786162136542
ราคา : 239 บาท
ราคาพิเศษ : 215 บาท


    หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th