หน้าร้าน
 

Special Price SALE! 40-50%!!! หนังสือวิชาการและตำราเรียน ชุดที่2

วันที่ 1/11/2017 11:20:31 AM


รายละเอียด

 


การเงินธุรกิจ (BUSINESS FINANCE)
ผู้แต่ง : ปิยสุดา บัณฑุรัตน์ และคณะ
Barcode : 9789742251574
ราคา : 220 บาท
ราคาพิเศษ : 132 บาท

แนวข้อสอบ GAT (ตอนที่ 2 ภาษาอังกฤษ) (ฉบับปรับ บปรุงข้อสอบใหม่)
ผู้แต่ง : สาธิตา วัฒนโภคากุล และคณะ
Barcode : 9789746192422
ราคา : 120 บาท
ราคาพิเศษ : 78 บาท

ข้อสอบ O-NET แนวใหม่ (วิชาภาษาอังกฤษ)
ผู้แต่ง : สาธิตา วัฒนโภคากุล
Barcode : 9789746192439
ราคา : 120 บาท
ราคาพิเศษ : 78 บาท

มหัศจรรย์หมายเลข 9
ผู้แต่ง : สวัสดี มันดาลา (วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์)
Barcode : 9786167721033
ราคา : 145 บาท
ราคาพิเศษ : 72 บาท

พลังดึงดูดภาคลึกซึ้ง อนุปรมาณูในกาย (THE POWE R OF SUB-ATOM)
ผู้แต่ง : สวัสดี มันดาลา
Barcode : 9786167721026
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 50 บาท

NLP FOR KIDS เด็กน้อยหัวใจเทวดา
ผู้แต่ง : วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์
Barcode : 9786169054634
ราคา : 145 บาท
ราคาพิเศษ : 72 บาท

เทพแห่งกาลเวลา (THE LORD OF TIME)
ผู้แต่ง : วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์
Barcode : 9789746388412
ราคา : 180 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

ภาษากายพิชิตหัวใจ (BODY LANGUAGE)
ผู้แต่ง : วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์
Barcode : 9789741089093
ราคา : 120 บาท
ราคาพิเศษ : 60 บาท

สำรับไทย สู่ครัวโลก (THAI FAVOURITES TO WORLD KITCHEN) (สามภาษา ไทย-อังกฤษ-ญี่ปุ่น) (ฉบับป
ผู้แต่ง : วันดี ณ สงขลา (WANDEE NA-SONGKHLA)
Barcode : 9789744968890
ราคา : 550 บาท
ราคาพิเศษ : 275 บาท

ภาษาอังกฤษเตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ (ENGLISH FO R LAW ENTRANCE)
ผู้แต่ง : ธนัช เจียมวิจิตรกุล
Barcode : 9786169094029
ราคา : 290 บาท
ราคาพิเศษ : 145 บาท

ตะลุยโจทย์คณิต พิชิตเตรียมอุดมฯ-มหิดลวิทย์ (ฉ บับปรับปรุงใหม่)
ผู้แต่ง : บัณฑิตย์ ฝอยทอง และคณะ
Barcode : 9786169094074
ราคา : 240 บาท
ราคาพิเศษ : 120 บาท

SMART-I TIPS & TRICKS
ผู้แต่ง : ณิชนันทน์ ทิพย์พาณิชย์ และคณะ
Barcode : 9786169094081
ราคา : 190 บาท
ราคาพิเศษ : 95 บาท

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 34 รวมข้อสอบแข่งขันคณ ณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (1983-1997)
ผู้แต่ง : ดำรงค์ ทิพย์โยธา
Barcode : 9789740326663
ราคา : 325 บาท
ราคาพิเศษ : 162 บาท

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 33 รวมข้อสอบแข่งขันคณ ณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (1959-1982)
ผู้แต่ง : ดำรงค์ ทิพย์โยธา
Barcode : 9789740326120
ราคา : 275 บาท
ราคาพิเศษ : 138 บาท

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 35 รวมข้อสอบแข่งขันคณ ณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IMO 1998-2010
ผู้แต่ง : ดำรงค์ ทิพย์โยธา
Barcode : 9789740327622
ราคา : 360 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 36 โลกคอมบินาทอริก (C COMBINATORICS)
ผู้แต่ง : ดำรงค์ ทิพย์โยธา
Barcode : 9789740328599
ราคา : 360 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 32 โลกเรขาคณิต (เสริม มความรู้มุ่งสู่โอลิมปิกคณิตศาสตร์)
ผู้แต่ง : ดำรงค์ ทิพย์โยธา
Barcode : 9789747539837
ราคา : 340 บาท
ราคาพิเศษ : 170 บาท

คณิตศาสตร์ปรนัย ฉบับพิเศษ สรุปเนื้อหาและรวมสู ูตร CALCULUS I, II, III, DIFFERENTIAL EQUATIO
ผู้แต่ง : ดำรงค์ ทิพย์โยธา
Barcode : 9789743652547
ราคา : 105 บาท
ราคาพิเศษ : 52 บาท

FRANCE เที่ยวเมืองเล็ก จากหุบเขาถึงกลางทุ่ง
ผู้แต่ง : นวพร เรืองสกุล
Barcode : 9786169106340
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 162 บาท

เมืองเล็กน่าอยู่ เลือกเมืองที่ชอบ สร้างเมืองท ที่ใช่
ผู้แต่ง : นวพร เรืองสกุล
Barcode : 9786169106326
ราคา : 190 บาท
ราคาพิเศษ : 124 บาท

ถนนน่าเดิน 13 เมือง 4 ทวีป
ผู้แต่ง : นวพร เรืองสกุล
Barcode : 9786169106319
ราคา : 190 บาท
ราคาพิเศษ : 124 บาท

ย้อนรอยการเงินโลก (WHEN EAGLE SOARS THE RISE TO EMINENCE OF THE USA IN THE 20TH CENTURY)
ผู้แต่ง : นวพร เรืองสกุล
Barcode : 9786169106302
ราคา : 275 บาท
ราคาพิเศษ : 179 บาท

SLOVENIA รักแรกพบ
ผู้แต่ง : นวพร เรืองสกุล
Barcode : 9786169106357
ราคา : 260 บาท
ราคาพิเศษ : 130 บาท

ใบไม้ผลิที่ BELLAGIO
ผู้แต่ง : นวพร เรืองสกุล
Barcode : 9786169106364
ราคา : 170 บาท
ราคาพิเศษ : 85 บาท

หน้ากากเงิน
ผู้แต่ง : นวพร เรืองสกุล
Barcode : 9786169106371
ราคา : 345 บาท
ราคาพิเศษ : 172 บาท

ออมก่อน รวยกว่า
ผู้แต่ง : นวพร เรืองสกุล
Barcode : 9786169106388
ราคา : 165 บาท
ราคาพิเศษ : 91 บาท

เยี่ยมย่าน...ยลเสน่ห์มหานคร ภาพบันทึกจากแดนอา าทิตย์อุทัยถึงคนกรุงเทพฯ
ผู้แต่ง : นวพร เรืองสกุล
Barcode : 9789990110135
ราคา : 275 บาท
ราคาพิเศษ : 165 บาท

อย่าท้อ...ก้าวต่อไป
ผู้แต่ง : นวพร เรืองสกุล
Barcode : 9786169106395
ราคา : 99 บาท
ราคาพิเศษ : 59 บาท

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 37 โลกทฤษฎีจำนวน (NUM MBER THEORY)
ผู้แต่ง : ดำรงค์ ทิพย์โยธา
Barcode : 9786163212511
ราคา : 395 บาท
ราคาพิเศษ : 217 บาท

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 38 เทคนิคการทำข้อสอบ IMO (INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD)
ผู้แต่ง : ดำรงค์ ทิพย์โยธา
Barcode : 9786163486110
ราคา : 325 บาท
ราคาพิเศษ : 179 บาท

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 39 สรุปเนื้อหาและรวมส สูตร IMO (INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD
ผู้แต่ง : ดำรงค์ ทิพย์โยธา
Barcode : 9786163613370
ราคา : 275 บาท
ราคาพิเศษ : 151 บาท

CALCULUS AND REAL ANALYSIS PART A ฉบับเน้นการ รพิสูจน์ (คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 40)
ผู้แต่ง : ดำรงค์ ทิพย์โยธา
Barcode : 9786163829672
ราคา : 375 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

CALCULUS AND REAL ANALYSIS PART A ฉบับเน้นการ รพิสูจน์ (คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 40)
ผู้แต่ง : ดำรงค์ ทิพย์โยธา
Barcode : 9786163829672
ราคา : 375 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

ENG READ อิงรี้ด อ่านให้ออก คู่มือเตรียมสอบภา ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อทุกสนามส
ผู้แต่ง : ธันวคม จุลรุจน พุทธมิลินประทีป
Barcode : 9789747528978
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 75 บาท

คู่มือเตรียมสอบตรงคณะนิติศาสตร์ เล่ม 2 (THE R OAD TO LAW)
ผู้แต่ง : ธันวคม จุลรุจน พุทธมิลินประทีป 
Barcode : 9789747528626
ราคา : 230 บาท
ราคาพิเศษ : 127 บาท

คู่มือเตรียมสอบตรงคณะนิติศาสตร์ เล่ม 1 (THE R OAD TO LAW)
ผู้แต่ง : ธันวคม จุลรุจน พุทธมิลินประทีป 
Barcode : 9789748469959
ราคา : 220 บาท
ราคาพิเศษ : 121 บาท

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ สอวน. รอบที่ 1 ชั้น ม.1- 3
ผู้แต่ง : รัชพล ธนาภากรรัตนกุล (ชาย พงษ์พัฒนาศิลป์) และคณะ
Barcode : 9786163217684
ราคา : 185 บาท
ราคาพิเศษ : 92 บาท

เทพคณิต พิชิตโจทย์ ม.ต้น โจทย์ ปัญหาคณิตศาสตร ์
ผู้แต่ง : รัชพล ธนาภากรรัตนกุล
Barcode : 9786163050380
ราคา : 210 บาท
ราคาพิเศษ : 105 บาท

เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ สอวน. ม.3-4 พ.ศ.2545-2554
ผู้แต่ง : รัชพล ธนาภากรรัตนกุล
Barcode : 9789747539653
ราคา : 160 บาท
ราคาพิเศษ : 80 บาท

เฉลยข้อสอบชีววิทยา สอวน. รอบที่ 1 ชั้นมัธยมปี ที่ 1-3
ผู้แต่ง : รัชพล ธนาภากรรัตนกุล (ชาย พงษ์พัฒนาศิลป์)
Barcode : 9789748230450
ราคา : 180 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ สอวน. พ.ศ. 2549-2554
ผู้แต่ง : รัชพล ธนาภากรรัตนกุล (ชาย พงษ์พัฒนาศิลป์)
Barcode : 9789747531428
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 75 บาท

เฉลยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ สอวน. รอบที่ 1 ชั้น ม.1-3 :แข่งขันวิทย์ฯ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ค
ผู้แต่ง : รัชพล ธนาภากรรัตนกุล (ชาย พงษ์พัฒนาศิลป์)
Barcode : 9786167306537
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 50 บาท

ตะลุยโจทย์ เตรียมสอบ สอวน.ฟิสิกส์ ม.ต้น เล่ม 1
ผู้แต่ง : รัชพล ธนาภากรรัตนกุล (ชาย พงษ์พัฒนาศิลป์)
Barcode : 9786167306445
ราคา : 160 บาท
ราคาพิเศษ : 80 บาท

เฉลยแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ SMART-1
ผู้แต่ง : กมลทิพย์ ธารสว่างดำรงค์
Barcode : 9786167306353
ราคา : 180 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ สพฐ. รอบที่ 2 ชั้น ป. 4-ป.6
ผู้แต่ง : ชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
Barcode : 9786167306315
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 75 บาท

เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. รอบที่ 2 ชั้น ป .3
ผู้แต่ง : ชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
Barcode : 9786167306124
ราคา : 90 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

เฉลยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ สอวน. รอบที่ 1 ชั้น ม.1-3 :แข่งขันวิทย์ฯ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ค
ผู้แต่ง : รัชพล ธนาภากรรัตนกุล (ชาย พงษ์พัฒนาศิลป์)
Barcode : 9786167306254
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 50 บาท

พิชิตโจทย์ท้าเซียนคณิต ม.ต้น ตรีโกณมิติ (กลุ่ ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต
ผู้แต่ง : รัชพล ธนาภากรรัตนกุล (ชาย พงษ์พัฒนาศิลป์)
Barcode : 9789743007101
ราคา : 85 บาท
ราคาพิเศษ : 42 บาท

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ สอวน. พ.ศ.2549-2552
ผู้แต่ง : รัชพล ธนาภากรรัตนกุล (ชาย พงษ์พัฒนาศิลป์)
Barcode : 9786167306063
ราคา : 110 บาท
ราคาพิเศษ : 55 บาท

เฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ สอวน. รอบที่ 1 ชั้น ม.1-3 **
ผู้แต่ง : รัชพล ธนาภากรรัตนกุล (ชาย พงษ์พัฒนาศิลป์)
Barcode : 9786167306087
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 50 บาท

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถม ป.3-ป.6 (สอบ บแข่งขันรอบที่ 1) พ.ศ.2549
ผู้แต่ง : ชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
Barcode : 9789741013760
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 50 บาท

เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ สพฐ. รอบที่ 2 ชั้น ม. 1-3
ผู้แต่ง : ชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
Barcode : 9789743832673
ราคา : 95 บาท
ราคาพิเศษ : 48 บาท

เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. รอบที่ 2 ชั้น ป .6
ผู้แต่ง : ชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
Barcode : 9789743832703
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 100 บาท


    หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th