หน้าร้าน
 

หนังสือแพทย์

วันที่ 11/5/2013 3:56:51 PM


รายละเอียด


การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล
ผู้แต่ง : ชวนพิศ วงศ์สามัญ และคณะ
Barcode : 9789743293948
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135 บาท

คู่มือแพทย์เวร
ผู้แต่ง : จารุพิมพ์ สูงสว่าง :บรรณาธิการ และคณะ
Barcode : 9789741113903
ราคา : 400 บาท
ราคาพิเศษ : 360 บาท

ตำราวิสัญญีวิทยา **
ผู้แต่ง : อังกาบ ปราการรัตน์ และคณะ :บรรณาธิการ
Barcode : 9786162792885
ราคา : 550 บาท
ราคาพิเศษ : 495 บาท

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ การประยุกต์ใช้ ้ทางคลินิก (NURSING PROCESS & FUNCTIONAL HEAL
ผู้แต่ง : พรศิริ พันธสี
Barcode : 9786117089046
ราคา : 220 บาท
ราคาพิเศษ : 198 บาท

พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1
ผู้แต่ง : สุจินดา ริมศรีทอง :บรรณาธิการ และคณะ
Barcode : 9789990045529
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 2
ผู้แต่ง : สุจินดา ริมศรีทอง :บรรณาธิการ และคณะ
Barcode : 9789740411611
ราคา : 300 บาท
ราคาพิเศษ : 300 บาท

ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2 350 โรคกับกา ารดูแลรักษาและการป้องกัน
ผู้แต่ง : สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 
Barcode : 9789749510261
ราคา : 880 บาท
ราคาพิเศษ : 792 บาท

ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1 แนวทางการตรว วจรักษาโรคและการใช้ยา
ผู้แต่ง : สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 
Barcode : 9789749510254
ราคา : 550 บาท
ราคาพิเศษ : 495 บาท

คู่มือยา (HANDBOOK OF DRUGS NURSING)
ผู้แต่ง : ปราณี ทู้ไพเราะ
Barcode : 9789749261354
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 315 บาท

คู่มือโรค (HANDBOOK OF DISEASES)
ผู้แต่ง : ปราณี ทู้ไพเราะ
Barcode : 9789748285221
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 315 บาท

ทบทวนการพยาบาลผู้ใหญ่ (ANR = ADULT NURSING RE VIEW)
ผู้แต่ง : เพื่อนช่วยจำ
Barcode : 9789743483479
ราคา : 199 บาท
ราคาพิเศษ : 179 บาท

ทบทวนการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (CHILDREN AND AD OLESCENCE NURSING REVIEW)
ผู้แต่ง : เพื่อนช่วยจำ
Barcode : 9789743483424
ราคา : 199 บาท
ราคาพิเศษ : 179 บาท

ทบทวนการพยาบาลมารดาและทารก (M&C NR MATERNAL A AND CHILD NURSING REVIEW)
ผู้แต่ง : เพื่อนช่วยจำ
Barcode : 9789743483394
ราคา : 199 บาท
ราคาพิเศษ : 179 บาท

ทบทวนการผดุงครรภ์ MWR (MIDWIFERY REVIEW)
ผู้แต่ง : เพื่อนช่วยจำ
Barcode : 9789743483332
ราคา : 199 บาท
ราคาพิเศษ : 179 บาท

ทบทวนการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาเบื้องต้น หรือ C&P NR
ผู้แต่ง : เพื่อนช่วยจำ
Barcode : 9789743483257
ราคา : 199 บาท
ราคาพิเศษ : 179 บาท

กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบ าล L&E NR
ผู้แต่ง : เพื่อนช่วยจำ
Barcode : 9789743483165
ราคา : 199 บาท
ราคาพิเศษ : 179 บาท

ทบทวนการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (MENTAL HEAL TH & PSYCHIATRIC NURSING REVIEW)
ผู้แต่ง : เพื่อนช่วยจำ
Barcode : 9789743483110
ราคา : 199 บาท
ราคาพิเศษ : 179 บาท

ข้อสอบทบทวนการพยาบาลผู้สูงอายุ GNRE (GERIATRI IC NURSING REVIEW EXAMINATION)
ผู้แต่ง : เพื่อนช่วยจำ
Barcode : 9789740468813
ราคา : 140 บาท
ราคาพิเศษ : 126 บาท

การผดุงครรภ์ การพยาบาลมารดา และทารก สาระทบทวน น
ผู้แต่ง : ละเอียด แจ่มจันทร์ และคณะ :บรรณาธิการ 
Barcode : 9789748818160
ราคา : 120 บาท
ราคาพิเศษ : 108 บาท

การพยาบาลผู้สูงอายุ สาระทบทวน
ผู้แต่ง : ละเอียด แจ่มจันทร์ และคณะ :บรรณาธิการ 
Barcode : 9789748818153
ราคา : 70 บาท
ราคาพิเศษ : 63 บาท

การพยาบาลผู้ใหญ่ เล่ม 2 สาระทบทวน
ผู้แต่ง : ละเอียด แจ่มจันทร์ และคณะ :บรรณาธิการ
Barcode : 9789748818146
ราคา : 70 บาท
ราคาพิเศษ : 63 บาท

การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น :สาระทบทวน
ผู้แต่ง : ละเอียด แจ่มจันทร์ และคณะ :บรรณาธิการ 
Barcode : 9789748818139
ราคา : 110 บาท
ราคาพิเศษ : 99 บาท

การพยาบาลผู้ใหญ่ เล่ม 1 สาระทบทวน
ผู้แต่ง : ละเอียด แจ่มจันทร์ และคณะ :บรรณาธิการ
Barcode : 9789748817965
ราคา : 90 บาท
ราคาพิเศษ : 81 บาท

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ สาระทบทวน
ผู้แต่ง : ละเอียด แจ่มจันทร์ และคณะ :บรรณาธิการ
Barcode : 9789748817958
ราคา : 70 บาท
ราคาพิเศษ : 63 บาท

กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล สาระทบทวน
ผู้แต่ง : ละเอียด แจ่มจันทร์ และคณะ :บรรณาธิการ 
Barcode : 9789748817941
ราคา : 70 บาท
ราคาพิเศษ : 63 บาท

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น สาระทบทวน
ผู้แต่ง : ละเอียด แจ่มจันทร์ และคณะ :บรรณาธิการ 
Barcode : 9789748817934
ราคา : 90 บาท
ราคาพิเศษ : 81 บาท


    หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th