หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ.รศ.ขอได้แน่ แค่ตีโจทย์ให้แตก
ผู้แต่ง : ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์
ราคาปก : 144.00 บาท

ราคา E-book : 144.00
อักษรวิธีภาษาเขมร
ผู้แต่ง : วัฒนชัย หมั่นยิ่ง
ราคาปก : 261.00 บาท

ราคา E-book : 261.00
เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ.1864-1953
ผู้แต่ง : วิเชียร อินทะสี
ราคาปก : 180.00 บาท

ราคา E-book : 180.00
ตัวชี้วัดทางชีวภาพของเซลล์ผิวหนังจากความรู้พื้นฐานสู่การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประเมินเวชสำอาง
ผู้แต่ง : รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์
ราคาปก : 428.00 บาท

ราคา E-book : 428.00
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ: มายา อำนาจและการครอบงำ
ผู้แต่ง : ผศ.ดร.พงศกร เมธีธรรม
ราคาปก : 150.00 บาท

ราคา E-book : 150.00
สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา
ผู้แต่ง : ผศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์
ราคาปก : 444.00 บาท

ราคา E-book : 444.00
หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน
ผู้แต่ง : ผศ.ดร.กาญจนา อู่สุวรรณทิม
ราคาปก : 285.00 บาท

ราคา E-book : 285.00
ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย
ผู้แต่ง : บรรณาธิการ วัชรพล ศุภจักรวัฒนา และคณะ
ราคาปก : 233.00 บาท

ราคา E-book : 233.00
วิวัฒนาการของอักษรอินเดียในประเทศไทย ก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๘
ผู้แต่ง : ผศ.จุฑารัตน์ เกตุปาน
ราคาปก : 300.00 บาท

ราคา E-book : 300.00
กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต
ผู้แต่ง : ผศ.ดร.กภ.วีระพงษ์ ชิดนอก และ กภ.เอกลักษณ์ กอบสาริกรณ์
ราคาปก : 263.00 บาท

ราคา E-book : 263.00
ภาวะเครียดทางออกซิเดชันและโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ผู้แต่ง : รศ.ดร.สุรพล ตั้งวรสิทธิชัย
ราคาปก : 278.00 บาท

ราคา E-book : 278.00
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ผู้แต่ง : รศ.(พิเศษ) ดร.ปรีชา เรืองจันทร์
ราคาปก : 218.00 บาท

ราคา E-book : 218.00
องค์ประกอบสถาปัตยกรรม
ผู้แต่ง : ผศ.ดร.ภณ วชิระนิเวศ
ราคาปก : 388.00 บาท

ราคา E-book : 388.00
ทฤษฎีตัวแทนของกรุปจำกัด
ผู้แต่ง : ผศ.ดร.กิจติ รอดเทศ
ราคาปก : 188.00 บาท

ราคา E-book : 188.00
การวัดปริมาณรังสีเอกซ์จากการตรวจวินิจฉัย และแนวทางการใช้รังสีอย่างเหมาะสม
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง
ราคาปก : 215.00 บาท

ราคา E-book : 215.00
โรคของเยื่อบุตา (Diseases of Conjunctiva)
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์
ราคาปก : 210.00 บาท

ราคา E-book : 210.00
เน€เธ—เธ„เธ™เธดเธ„เธเธฒเธฃเธญเนˆเธฒเธ™เน€เธŠเธดเธ‡เธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃ
ผู้แต่ง : สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ
ราคาปก : 165.00 บาท

ราคา E-book : 165.00
สังคมวิทยาสาธารณสุข (Sociology of Public Health)
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัช กนกเทศ
ราคาปก : 315.00 บาท

ราคา E-book : 315.00
----ไม่มีรายการหนังสือค่ะ----
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

เน€เธ—เธ„เธ™เธดเธ„เธเธฒเธฃเธญเนˆเธฒเธ™เน€เธŠเธดเธ‡เธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃ
ผู้แต่ง : สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ
ราคาปก : 220.00 บาท

ราคา E-book : 165.00

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th