หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

เธ•เธฑเธงเธŠเธตเน‰เธงเธฑเธ”เธ—เธฒเธ‡เธŠเธตเธงเธ เธฒเธžเธ‚เธญเธ‡เน€เธ‹เธฅเธฅเนŒเธœเธดเธงเธซเธ™เธฑเธ‡เธˆเธฒเธเธ„เธงเธฒเธกเธฃเธนเน‰เธžเธทเน‰เธ™เธเธฒเธ™เธชเธนเนˆเธเธฒเธฃเธ™เธณเน„เธ›เธ›เธฃเธฐเธขเธธเธเธ•เนŒเนƒเธŠเน‰เน€เธžเธทเนˆเธญเธ›เธฃเธฐเน€เธกเธดเธ™เน€เธงเธŠเธชเธณเธญเธฒเธ‡
ผู้แต่ง : จารุภา วิโยชน์
ราคาปก : 570.00 บาท

ราคา E-book : 428.00
เธ เธฒเธฉเธฒเธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉเนƒเธ™เธเธฒเธ™เธฐเธ เธฒเธฉเธฒเธ™เธฒเธ™เธฒเธŠเธฒเธ•เธด เธกเธฒเธขเธฒ เธญเธณเธ™เธฒเธˆเนเธฅเธฐเธเธฒเธฃเธ„เธฃเธญเธšเธ‡เธณ
ผู้แต่ง : พงศกร เมธีธรรม
ราคาปก : 200.00 บาท

ราคา E-book : 150.00
เธงเนˆเธฒเธ”เน‰เธงเธขเธ—เธคเธฉเธŽเธตเธฃเธฑเธเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒ เนเธฅเธฐเธฃเธฑเธเธ›เธฃเธฐเธจเธฒเธชเธ™เธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเธฃเนˆเธงเธกเธชเธกเธฑเธข
ผู้แต่ง : วัชรพล ศุภจักรวัฒนา :บรรณาธิการ และคณะ
ราคาปก : 310.00 บาท

ราคา E-book : 233.00
เธงเธดเธงเธฑเธ’เธ™เธฒเธเธฒเธฃเธ‚เธญเธ‡เธญเธฑเธเธฉเธฃเธญเธดเธ™เน€เธ”เธตเธขเนƒเธ™เธ›เธฃเธฐเน€เธ—เธจเน„เธ—เธข เธเนˆเธญเธ™เธžเธธเธ—เธ˜เธจเธ•เธงเธฃเธฃเธฉเธ—เธตเนˆ เน‘เน˜
ผู้แต่ง : ผศ.จุฑารัตน์ เกตุปาน
ราคาปก : 300.00 บาท

ราคา E-book : 300.00
เธ เธฒเธงเธฐเน€เธ„เธฃเธตเธขเธ”เธ—เธฒเธ‡เธญเธญเธเธ‹เธดเน€เธ”เธŠเธฑเธ™เนเธฅเธฐเน‚เธฃเธ„เน€เธšเธฒเธซเธงเธฒเธ™เธŠเธ™เธดเธ”เธ—เธตเนˆ 2
ผู้แต่ง : สุรพล ตั้งวรสิทธิชัย
ราคาปก : 370.00 บาท

ราคา E-book : 278.00
เธเธฒเธฃเน€เธกเธทเธญเธ‡ เน€เธจเธฃเธฉเธเธเธดเธˆ เนเธฅเธฐเธชเธฑเธ‡เธ„เธก
ผู้แต่ง : ปรีชา เรืองจันทร์
ราคาปก : 290.00 บาท

ราคา E-book : 218.00
เธญเธ‡เธ„เนŒเธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเธชเธ–เธฒเธ›เธฑเธ•เธขเธเธฃเธฃเธก
ผู้แต่ง : ภณ วชิระนิเวศ
ราคาปก : 450.00 บาท

ราคา E-book : 388.00
เธ—เธคเธฉเธŽเธตเธ•เธฑเธงเนเธ—เธ™เธ‚เธญเธ‡เธเธฃเธธเธ›เธˆเธณเธเธฑเธ”
ผู้แต่ง : กิจติ รอดเทศ
ราคาปก : 250.00 บาท

ราคา E-book : 188.00
การวัดปริมาณรังสีเอกซ์จากการตรวจวินิจฉัย และแนวทางการใช้รังสีอย่างเหมาะสม
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง
ราคาปก : 215.00 บาท

ราคา E-book : 215.00
โรคของเยื่อบุตา (Diseases of Conjunctiva)
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์
ราคาปก : 210.00 บาท

ราคา E-book : 210.00
เน€เธ—เธ„เธ™เธดเธ„เธเธฒเธฃเธญเนˆเธฒเธ™เน€เธŠเธดเธ‡เธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃ
ผู้แต่ง : สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ
ราคาปก : 165.00 บาท

ราคา E-book : 165.00
สังคมวิทยาสาธารณสุข (Sociology of Public Health)
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัช กนกเทศ
ราคาปก : 315.00 บาท

ราคา E-book : 315.00
พัฒนาการผิดปกติที่พบบ่อยในเด็กแรกเกิด -5 ปี
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรนันท์ วีรกุล
ราคาปก : 130.00 บาท

ราคา E-book : 130.00
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา เจียมศรีพงษ์
ราคาปก : 285.00 บาท

ราคา E-book : 285.00
เธญเธฒเธเธฒเธฃเธ—เธฒเธ‡เธญเธฒเธขเธธเธฃเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒ (Medical Symptomatology) (เธ‰เธšเธฑเธšเธ›เธฃเธฑเธšเธ›เธฃเธธเธ‡)
ผู้แต่ง : บรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดร.สุธาทิพย์
ราคาปก : 445.00 บาท

ราคา E-book : 445.00
การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียก่อโรคที่พบบ่อย
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์
ราคาปก : 295.00 บาท

ราคา E-book : 295.00
ชีวเภสัชภัณฑ์ การออกแบบและพัฒนา (Bio pharmaceuticals Design & Development)
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.พัฒนา ศรีพลากิจ
ราคาปก : 240.00 บาท

ราคา E-book : 240.00
เธเธŽเธซเธกเธฒเธขเธชเธทเนˆเธญเธชเธฒเธฃเธกเธงเธฅเธŠเธ™ เธเธฒเธฃเธ„เธธเน‰เธกเธ„เธฃเธญเธ‡เธชเธดเธ—เธ˜เธดเธชเนˆเธงเธ™เธšเธธเธ„เธ„เธฅ เนเธฅเธฐเธŠเธทเนˆเธญเน€เธชเธตเธขเธ‡เน€เธเธตเธขเธฃเธ•เธดเธ„เธธเธ“
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย
ราคาปก : 190.00 บาท

ราคา E-book : 190.00
เธ„เธฒเธฃเนŒเธšเธญเธ™เธเธฑเธกเธกเธฑเธ™เธ•เนŒ (ACTIVATED CARBON)
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง
ราคาปก : 220.00 บาท

ราคา E-book : 220.00
เธญเธธเธ“เธซเธžเธฅเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒ เธงเนˆเธฒเธ”เน‰เธงเธขเธซเธฅเธฑเธเธเธฒเธฃเน‚เธ„เธฃเธ‡เธชเธฃเน‰เธฒเธ‡เนเธฅเธฐเธเธฃเธฐเธšเธงเธ™เธ—เธฑเธจเธ™เนŒเธขเธธเธ„เนƒเธซเธกเนˆ
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย
ราคาปก : 315.00 บาท

ราคา E-book : 315.00
เธขเธฅ เน€เธขเธตเนˆเธขเธก เน€เธขเธทเธญเธ™ เน€เธซเธขเน‰เธฒ เนเธ™เธงเธ„เธดเธ”เนเธฅเธฐเธ—เธคเธฉเธŽเธตเธงเนˆเธฒเธ”เน‰เธงเธขเธเธฒเธฃเธ—เนˆเธญเธ‡เน€เธ—เธตเนˆเธขเธงเน€เธŠเธดเธ‡เธงเธฑเธ’เธ™เธ˜เธฃเธฃเธก
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
ราคาปก : 240.00 บาท

ราคา E-book : 240.00
เธ™เธฒเน‚เธ™เน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธตเน€เธžเธทเนˆเธญเธชเธดเนˆเธ‡เนเธงเธ”เธฅเน‰เธญเธก (ENVIRONMENTAL NANOTECHNOLOGY)
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
ราคาปก : 340.00 บาท

ราคา E-book : 340.00
เธเธฒเธฃเน€เธ‚เธตเธขเธ™เน€เธžเธทเนˆเธญเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆเนเธฅเธฐเธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒ
ผู้แต่ง : สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ
ราคาปก : 165.00 บาท

ราคา E-book : 165.00
----ไม่มีรายการหนังสือค่ะ----
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

เน€เธ—เธ„เธ™เธดเธ„เธเธฒเธฃเธญเนˆเธฒเธ™เน€เธŠเธดเธ‡เธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃ
ผู้แต่ง : สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ
ราคาปก : 220.00 บาท

ราคา E-book : 165.00
เธญเธฒเธเธฒเธฃเธ—เธฒเธ‡เธญเธฒเธขเธธเธฃเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒ (Medical Symptomatology) (เธ‰เธšเธฑเธšเธ›เธฃเธฑเธšเธ›เธฃเธธเธ‡)
ผู้แต่ง : บรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ และคณะ
ราคาปก : 590.00 บาท

ราคา E-book : 445.00
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา เจียมศรีพงษ์
ราคาปก : 380.00 บาท

ราคา E-book : 285.00
พัฒนาการผิดปกติที่พบบ่อยในเด็กแรกเกิด -5 ปี
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรนันท์ วีรกุล
ราคาปก : 170.00 บาท

ราคา E-book : 130.00
ชีวเภสัชภัณฑ์ การออกแบบและพัฒนา (Bio pharmaceuticals Design & Development)
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.พัฒนา ศรีพลากิจ
ราคาปก : 320.00 บาท

ราคา E-book : 240.00
เธ™เธฒเน‚เธ™เน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธตเน€เธžเธทเนˆเธญเธชเธดเนˆเธ‡เนเธงเธ”เธฅเน‰เธญเธก (ENVIRONMENTAL NANOTECHNOLOGY)
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
ราคาปก : 450.00 บาท

ราคา E-book : 340.00
เธขเธฅ เน€เธขเธตเนˆเธขเธก เน€เธขเธทเธญเธ™ เน€เธซเธขเน‰เธฒ เนเธ™เธงเธ„เธดเธ”เนเธฅเธฐเธ—เธคเธฉเธŽเธตเธงเนˆเธฒเธ”เน‰เธงเธขเธเธฒเธฃเธ—เนˆเธญเธ‡เน€เธ—เธตเนˆเธขเธงเน€เธŠเธดเธ‡เธงเธฑเธ’เธ™เธ˜เธฃเธฃเธก
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
ราคาปก : 320.00 บาท

ราคา E-book : 240.00
เธญเธธเธ“เธซเธžเธฅเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒ เธงเนˆเธฒเธ”เน‰เธงเธขเธซเธฅเธฑเธเธเธฒเธฃเน‚เธ„เธฃเธ‡เธชเธฃเน‰เธฒเธ‡เนเธฅเธฐเธเธฃเธฐเธšเธงเธ™เธ—เธฑเธจเธ™เนŒเธขเธธเธ„เนƒเธซเธกเนˆ
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย
ราคาปก : 420.00 บาท

ราคา E-book : 315.00
เธเธŽเธซเธกเธฒเธขเธชเธทเนˆเธญเธชเธฒเธฃเธกเธงเธฅเธŠเธ™ เธเธฒเธฃเธ„เธธเน‰เธกเธ„เธฃเธญเธ‡เธชเธดเธ—เธ˜เธดเธชเนˆเธงเธ™เธšเธธเธ„เธ„เธฅ เนเธฅเธฐเธŠเธทเนˆเธญเน€เธชเธตเธขเธ‡เน€เธเธตเธขเธฃเธ•เธดเธ„เธธเธ“
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย
ราคาปก : 250.00 บาท

ราคา E-book : 190.00

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th