หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

คู่มือเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.5
ผู้แต่ง : คณาจารย์สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ราคาปก : 79.00 บาท

ราคา E-book : 79.00
คู่มือเตรียมสอบ ภาษาไทย ป.5
ผู้แต่ง : คณาจารย์สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ราคาปก : 79.00 บาท

ราคา E-book : 79.00
คู่มือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ป.5
ผู้แต่ง : คณาจารย์สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ราคาปก : 79.00 บาท

ราคา E-book : 79.00
คู่มือเตรียมสอบ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5
ผู้แต่ง : คณาจารย์สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ราคาปก : 79.00 บาท

ราคา E-book : 79.00
คู่มือเตรียมสอบ ภาษาต่างประเทศ ป.5
ผู้แต่ง : คณาจารย์สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ราคาปก : 79.00 บาท

ราคา E-book : 79.00
ฟังก์ชัน
ผู้แต่ง : กวิยา เนาวประทีป
ราคาปก : 79.00 บาท

ราคา E-book : 79.00
แคลคูลัสเบื้องต้น
ผู้แต่ง : กวิยา เนาวประทีป
ราคาปก : 79.00 บาท

ราคา E-book : 79.00
ความน่าจะเป็น
ผู้แต่ง : กวิยา เนาวประทีป
ราคาปก : 79.00 บาท

ราคา E-book : 79.00
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการประยุกต์
ผู้แต่ง : กวิยา เนาวประทีป
ราคาปก : 79.00 บาท

ราคา E-book : 79.00
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
ผู้แต่ง : กวิยา เนาวประทีป
ราคาปก : 79.00 บาท

ราคา E-book : 79.00
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียลและฟังก์ชันลอการิทึม
ผู้แต่ง : กวิยา เนาวประทีป
ราคาปก : 79.00 บาท

ราคา E-book : 79.00
ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์
ผู้แต่ง : กวิยา เนาวประทีป
ราคาปก : 79.00 บาท

ราคา E-book : 79.00
สถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้แต่ง : กวิยา เนาวประทีป
ราคาปก : 79.00 บาท

ราคา E-book : 79.00
ระบบจำนวนจริง และจำนวนเชิงซ้อน
ผู้แต่ง : กวิยา เนาวประทีป
ราคาปก : 79.00 บาท

ราคา E-book : 79.00
เมตริกซ์
ผู้แต่ง : กวิยา เนาวประทีป
ราคาปก : 79.00 บาท

ราคา E-book : 79.00
เวกเตอร์ในสามมิติ
ผู้แต่ง : กวิยา เนาวประทีป
ราคาปก : 79.00 บาท

ราคา E-book : 79.00
เรขาคณิตวิเคราะห์
ผู้แต่ง : กวิยา เนาวประทีป
ราคาปก : 79.00 บาท

ราคา E-book : 79.00
----ไม่มีรายการหนังสือค่ะ----
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการประยุกต์
ผู้แต่ง : กวิยา เนาวประทีป
ราคาปก : 79.00 บาท

ราคา E-book : 79.00
แคลคูลัสเบื้องต้น
ผู้แต่ง : กวิยา เนาวประทีป
ราคาปก : 79.00 บาท

ราคา E-book : 79.00
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียลและฟังก์ชันลอการิทึม
ผู้แต่ง : กวิยา เนาวประทีป
ราคาปก : 79.00 บาท

ราคา E-book : 79.00
ความน่าจะเป็น
ผู้แต่ง : กวิยา เนาวประทีป
ราคาปก : 79.00 บาท

ราคา E-book : 79.00
สถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้แต่ง : กวิยา เนาวประทีป
ราคาปก : 79.00 บาท

ราคา E-book : 79.00
ฟังก์ชัน
ผู้แต่ง : กวิยา เนาวประทีป
ราคาปก : 79.00 บาท

ราคา E-book : 79.00
เรขาคณิตวิเคราะห์
ผู้แต่ง : กวิยา เนาวประทีป
ราคาปก : 79.00 บาท

ราคา E-book : 79.00
ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์
ผู้แต่ง : กวิยา เนาวประทีป
ราคาปก : 79.00 บาท

ราคา E-book : 79.00
ระบบจำนวนจริง และจำนวนเชิงซ้อน
ผู้แต่ง : กวิยา เนาวประทีป
ราคาปก : 79.00 บาท

ราคา E-book : 79.00
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
ผู้แต่ง : กวิยา เนาวประทีป
ราคาปก : 79.00 บาท

ราคา E-book : 79.00
เมตริกซ์
ผู้แต่ง : กวิยา เนาวประทีป
ราคาปก : 79.00 บาท

ราคา E-book : 79.00
เวกเตอร์ในสามมิติ
ผู้แต่ง : กวิยา เนาวประทีป
ราคาปก : 79.00 บาท

ราคา E-book : 79.00

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3703,08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,