หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

เตรียมสอบเป็นสิงห์คณะรัฐศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100
ผู้แต่ง : ศุภกร สักลอ
ราคาปก : 220.00 บาท

ราคา E-book : 175.00
คู่มือใช้งาน POWERPOINT 2013 ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง : ดวงพร เกี๋ยงคำ
ราคาปก : 265.00 บาท

ราคา E-book : 185.00
แนะวิธีคิด พิชิตข้อสอบ GAT-เชื่อมโยงฉบับปรับปรุงใหม่มั่นใจเต็ม 100
ผู้แต่ง : ณัฐชนก รูปประดิษฐ์ (ครูเกี๊ยว)
ราคาปก : 225.00 บาท

ราคา E-book : 175.00
PROFESSIONAL ANDROID PROGRAMMING
ผู้แต่ง : ศุภชัย สมพานิช
ราคาปก : 275.00 บาท

ราคา E-book : 205.00
PHOTOSHOP CC PROFESSIONAL GUIDE
ผู้แต่ง : เกียรติพงษ์ บุญจิตร
ราคาปก : 299.00 บาท

ราคา E-book : 225.00
แนะวิธีคิด พิชิตข้อสอบ PAT 5 ความถนัดวิชาชีพครู + ความรู้รอบตัว มั่นใจเต็ม 100
ผู้แต่ง : ณัฐชนก รูปประดิษฐ์ (ครูเกี๊ยว)
ราคาปก : 175.00 บาท

ราคา E-book : 135.00
INDESIGN ESSENTIAL
ผู้แต่ง : เกียรติพงษ์ บุญจิตร
ราคาปก : 285.00 บาท

ราคา E-book : 215.00
คู่มือใช้งาน EXCEL 2013 ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง : ดวงพร เกี๋ยงคำ
ราคาปก : 299.00 บาท

ราคา E-book : 205.00
สรุปสูตร เทคนิค & วิธีคิด คณิต ม.ต้น มั่นใจเต็ม 100
ผู้แต่ง : นิภาวรรณ สรหงษ์
ราคาปก : 85.00 บาท

ราคา E-book : 65.00
สรุปสูตรจำง่ายเข้าใจเร็วคณิต ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100
ผู้แต่ง : พงศกร ทองมณี
ราคาปก : 85.00 บาท

ราคา E-book : 65.00
คู่มือการใช้งาน SAMSUNG GALAXY NOTE 3 ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการอินโฟเพรส
ราคาปก : 299.00 บาท

ราคา E-book : 205.00
คู่มือถ่ายภาพด้วยกล้อง NIKON DSLR ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง : สุรกิจ จิรทรัพย์สกุล และ อาทิตย์ แก้วรัตนปัทมา
ราคาปก : 285.00 บาท

ราคา E-book : 195.00
เล่น FACEBOOK LINE INSTAGRAM
ผู้แต่ง : แอนนา อินทิรา
ราคาปก : 175.00 บาท

ราคา E-book : 125.00
คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา JAVA ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง : สุดา เธียรมนตรี
ราคาปก : 299.00 บาท

ราคา E-book : 205.00
BASIC OBJECTIVE C
ผู้แต่ง : ศุภชัย สมพานิช
ราคาปก : 265.00 บาท

ราคา E-book : 185.00
BASIC IOS APP DEVELOPMENT
ผู้แต่ง : ศุภชัย สมพานิช
ราคาปก : 275.00 บาท

ราคา E-book : 195.00
เปิดร้านออนไลน์บน FACEBOOK
ผู้แต่ง : ชนะ เทศทอง
ราคาปก : 240.00 บาท

ราคา E-book : 165.00
HOW TO PORTRAIT
ผู้แต่ง : CHARIOT + TOR
ราคาปก : 199.00 บาท

ราคา E-book : 145.00
LINE ง่าย ๆ ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง : พัชราภรณ์ ปานช่วย
ราคาปก : 159.00 บาท

ราคา E-book : 115.00
เพิ่มยอดขายด้วย LINE FACEBOOK PAGES INSTAGRAM
ผู้แต่ง : ณัฐวุฒิ ปิยบุปผชาติ
ราคาปก : 195.00 บาท

ราคา E-book : 135.00
EAZY PRO WEDDING PHOTOGRAPHY
ผู้แต่ง : สุรกิจ จิรทรัพย์สกุล
ราคาปก : 245.00 บาท

ราคา E-book : 185.00
FASHION PHOTOGRAPHY ESSENTIAL
ผู้แต่ง : ณัฐวัฒน์ อุดมทรัพย์พงศ์
ราคาปก : 260.00 บาท

ราคา E-book : 195.00
รวยออนไลน์ รับ PRE-ORDER สินค้าจากอเมริกา
ผู้แต่ง : วิโรจน์ ชัยมูล
ราคาปก : 215.00 บาท

ราคา E-book : 155.00
Guide book ลงทุนรวยใน AEC
ผู้แต่ง : ณฐอร เกษมสงคราม
ราคาปก : 195.00 บาท

ราคา E-book : 145.00
นำเข้าออนไลน์ สินค้าจากจีน
ผู้แต่ง : สุพัตรา ห.เพียรเจริญ
ราคาปก : 220.00 บาท

ราคา E-book : 165.00
คู่มือ WINDOWS 8 ฉบับใช้งานจริง
ผู้แต่ง : ดวงพร เกี๋ยงคำ
ราคาปก : 250.00 บาท

ราคา E-book : 185.00
เริ่มต้นรวยด้วยธุรกิจออนไลน์
ผู้แต่ง : กนกพร โพธิ์เทียนทอง
ราคาปก : 240.00 บาท

ราคา E-book : 185.00
การจัดองค์ประกอบสำหรับการถ่ายภาพ
ผู้แต่ง : เอกนถุน บางท่าไม้
ราคาปก : 195.00 บาท

ราคา E-book : 145.00
คู่มือ WINDOWS 8 + APPS ฉบับง่าย, ครบ, คุ้ม
ผู้แต่ง : ดวงพร เกี๋ยงคำ
ราคาปก : 245.00 บาท

ราคา E-book : 185.00
คู่มือติดตั้งและใช้งาน WINDOWS บน MAC
ผู้แต่ง : สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด
ราคาปก : 185.00 บาท

ราคา E-book : 135.00
ดูทีวี ดูหนัง ฟังเพลง ร้องเกะ
ผู้แต่ง : ภุชชงค์ เกวียกกุทัณฑ์
ราคาปก : 159.00 บาท

ราคา E-book : 115.00
easy DSLR
ผู้แต่ง : เกียรติพงษ์ บุญจิตร
ราคาปก : 245.00 บาท

ราคา E-book : 185.00
คู่มือ Facebook Like เล่น เมนต์ แชร์
ผู้แต่ง : ภุชชงค์ เกวียกกุทัณฑ์
ราคาปก : 179.00 บาท

ราคา E-book : 125.00
LIGHTROOM 3 Basic Techniques Styles
ผู้แต่ง : ชัยยงค์ โกกนุทาภรณ์
ราคาปก : 249.00 บาท

ราคา E-book : 189.00
สูตรสำเร็จ รวยง่าย ร้านค้าออนไลน์
ผู้แต่ง : พนาลี กุลยานนท์
ราคาปก : 240.00 บาท

ราคา E-book : 135.00
Guide book หาเงินออนไลน์ ง่ายๆ รวยๆ
ผู้แต่ง : อาราดา ประทินอักษร
ราคาปก : 195.00 บาท

ราคา E-book : 145.00
Eazy Pro ถ่ายภาพรับปริญญา
ผู้แต่ง : สุรกิจ จิรทรัพย์สกุล
ราคาปก : 199.00 บาท

ราคา E-book : 145.00
สนุกคิด คณิตศาสตร์ อัจฉริยะ ป.4 เล่ม 1
ผู้แต่ง : READ COMICS PUBLISHING
ราคาปก : 135.00 บาท

ราคา E-book : 85.00
สนุกคิด คณิตศาสตร์ อัจฉริยะ ป.5 เล่ม 1
ผู้แต่ง : READ COMICS PUBLISHING
ราคาปก : 135.00 บาท

ราคา E-book : 85.00
สนุกคิด คณิตศาสตร์ อัจฉริยะ ป.6 เล่ม 1
ผู้แต่ง : READ COMICS PUBLISHING
ราคาปก : 135.00 บาท

ราคา E-book : 85.00
สนุกคิด คณิตอัจฉริยะ ตอน RAGNA HUNTER ศึกเกมส์ออนไลน์ป่วนโลก - II (ชุดการ์ตูนความรู้คณิตฯ(ป.6 เล่ม 2)
ผู้แต่ง : READ COMICS PUBLISHING / C3 STUDIO
ราคาปก : 135.00 บาท

ราคา E-book : 105.00
สนุกคิด คณิตอัจฉริยะ ตอน GOOD BYE แคลลี่ (ป.6 เล่ม 3) ชุดการ์ตูนความรู้คณิตศาสตร์ ป1-ป.6
ผู้แต่ง : READ COMICS PUBLISHING / C3 STUDIO
ราคาปก : 135.00 บาท

ราคา E-book : 105.00
คู่มือใช้งาน MAC OS X MOUNTAIN LION ALL-IN-ONE (ฉบับสมบูรณ์)
ผู้แต่ง : สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด / ประสพชัย หิรัญปัณฑาพร
ราคาปก : 325.00 บาท

ราคา E-book : 245.00
เที่ยวโรแมนติกที่สวนผึ้ง
ผู้แต่ง : NA NA
ราคาปก : 199.00 บาท

ราคา E-book : 150.00
เปิดร้านออนไลน์ ง่าย..จิ๊บจิ๊บ
ผู้แต่ง : READ COMICS PUBLISHING / GARUN STUDIO
ราคาปก : 185.00 บาท

ราคา E-book : 110.00
เล่มเดียวเที่ยวทั่วน่าน
ผู้แต่ง : RIKI_KUNG
ราคาปก : 200.00 บาท

ราคา E-book : 150.00
EXCEL VBA สำหรับคนทำงาน
ผู้แต่ง : กิตินันท์ พลสวัสดิ์
ราคาปก : 200.00 บาท

ราคา E-book : 120.00
BASIC LANDSCAPE & การถ่ายรูปท่องเที่ยว
ผู้แต่ง : ธนิต วงศ์ศรีชลาลัย
ราคาปก : 199.00 บาท

ราคา E-book : 120.00
คู่มือเรียนและใช้งาน EXCEL 2007 ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง : จักรทิพย์ ชีวพัฒน์
ราคาปก : 219.00 บาท

ราคา E-book : 120.00
BASIC ANDROID APP DEVELOPMENT
ผู้แต่ง : จักรชัย โสอินทร์
ราคาปก : 250.00 บาท

ราคา E-book : 170.00
BASIC OF FLASH ACTIONSCRIPT
ผู้แต่ง : อนรรฆนงค์ คุณมณี
ราคาปก : 299.00 บาท

ราคา E-book : 185.00
คู่มือหัดใช้กล้อง CANON DSLR
ผู้แต่ง : นายแคนนอน
ราคาปก : 199.00 บาท

ราคา E-book : 109.00
FLASH CS5 BASIC
ผู้แต่ง : อิศเรศ ภาชนะกาญจน์
ราคาปก : 255.00 บาท

ราคา E-book : 170.00
อัพเกรดและแก้ปัญหา MAC
ผู้แต่ง : สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด
ราคาปก : 250.00 บาท

ราคา E-book : 150.00
MASTER IN SECURITY
ผู้แต่ง : จตุชัย แพงจันทร์
ราคาปก : 375.00 บาท

ราคา E-book : 215.00
เริ่มต้น VISUAL C# 2008 ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง : สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
ราคาปก : 295.00 บาท

ราคา E-book : 185.00
คู่มือ START WINDOWS 8 (QUICK GUIDE)
ผู้แต่ง : ดวงพร เกี๋ยงคำ
ราคาปก : 235.00 บาท

ราคา E-book : 185.00
คู่มือเรียนรู้และใช้งาน NOTEBOOK & ULTRABOOK ฉบับสมบูรณ์ 2013-2014
ผู้แต่ง : พิษณุ ปุระศิริ
ราคาปก : 225.00 บาท

ราคา E-book : 165.00
คู่มือใช้งาน IPHONE 4S IOS 5 ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง : สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
ราคาปก : 239.00 บาท

ราคา E-book : 175.00
EASY NEW IPAD FOR BASIC (IOS 6)
ผู้แต่ง : พาฏรา กาญจนหฤทัย
ราคาปก : 199.00 บาท

ราคา E-book : 145.00
คู่มือ ANDROID ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง : ณัฐภูมิ โอภาภิบาล
ราคาปก : 219.00 บาท

ราคา E-book : 165.00
เที่ยวเขาใหญ่-ปากช่อง ชิล กิน ช้อป ครบทุกแนว
ผู้แต่ง : NANA AND NU BOW
ราคาปก : 245.00 บาท

ราคา E-book : 180.00
CHILL @ ปาย
ผู้แต่ง : RIKI_KUNG
ราคาปก : 220.00 บาท

ราคา E-book : 180.00
เที่ยวเชียงใหม่ ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง : รุจิรา
ราคาปก : 249.00 บาท

ราคา E-book : 180.00
คู่มือใช้งาน THE NEW IPAD ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง : ดนุพล กิ่งสุคนธ์ / ธนภูมิ ภาคย์วิศาล
ราคาปก : 259.00 บาท

ราคา E-book : 180.00
SAMSUNG GALAXY TAB + NOTE 10.1
ผู้แต่ง : กิตติพงษ์ โยธาภักดี
ราคาปก : 215.00 บาท

ราคา E-book : 145.00
คู่มือใช้งาน SAMSUNG GALAXY SMARTPHONE ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง : ณฐพล จินดาดำรงเวช
ราคาปก : 229.00 บาท

ราคา E-book : 145.00
เริ่มใช้ MAC
ผู้แต่ง : สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
ราคาปก : 235.00 บาท

ราคา E-book : 180.00
คู่มือ IPHONE 5 IOS 6 (ESSENTIAL MANUAL)
ผู้แต่ง : สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด
ราคาปก : 219.00 บาท

ราคา E-book : 180.00
คู่มือเรียนและใช้งาน VISUAL BASIC 2010
ผู้แต่ง : สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
ราคาปก : 325.00 บาท

ราคา E-book : 220.00
คู่มือเรียนรู้และใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 2012-2013 (ฉบับสมบูรณ์ เวอร์ชัน WINDOWS7)
ผู้แต่ง : ณัฐพร มักอุดมลาภ
ราคาปก : 219.00 บาท

ราคา E-book : 130.00
คู่มือเรียนเขียนโปรแกรม JAVA ฉบับผู้เริ่มต้น
ผู้แต่ง : อนรรฆนงค์ คุณมณี
ราคาปก : 195.00 บาท

ราคา E-book : 130.00
คู่มือ OFFICE 2010 ฉบับ ALL-IN-ONE
ผู้แต่ง : จีราวุธ วารินทร์
ราคาปก : 299.00 บาท

ราคา E-book : 200.00
BASIC ASP.NET 4.0
ผู้แต่ง : ศุภชัย สมพานิช
ราคาปก : 350.00 บาท

ราคา E-book : 220.00
108 Q&A ถ่ายภาพสวยด้วยกล้อง DSLR
ผู้แต่ง : เกียรติพงษ์ บุญจิตร
ราคาปก : 199.00 บาท

ราคา E-book : 130.00
ออกแบบสร้างเว็บไวต์ PHOTOSHOP+DREMWEARVER
ผู้แต่ง : เกียรติพงษ์ บุญจิตร
ราคาปก : 185.00 บาท

ราคา E-book : 130.00
คู่มือใช้งาน SAMSUNG GALAXY SMARTPHONE
ผู้แต่ง : ณฐพล จินดาดำรงเวช
ราคาปก : 199.00 บาท

ราคา E-book : 130.00
คู่มือใช้งาน IPAD 2 IOS 5 ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง : ดนุพล กิ่งสุคนธ์
ราคาปก : 239.00 บาท

ราคา E-book : 170.00
คู่มือ PHOTOSHOP CS5 PROFESSIONAL GUIDE (ฉบับสมบูรณ์)
ผู้แต่ง : เกียรติพงษ์ บุญจิตร
ราคาปก : 235.00 บาท

ราคา E-book : 170.00
คู่มือ MAC OS X LION ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง : จีราวุธ วารินทร์
ราคาปก : 250.00 บาท

ราคา E-book : 170.00
คู่มือ ILLUSTRATOR CS5 PROFESSIONAL GUIDE ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง : วสันต์ พึ่งพูลผล
ราคาปก : 279.00 บาท

ราคา E-book : 170.00
ออกแบบและติดตั้งเครือข่าย WIRELESS LAN
ผู้แต่ง : อำนาจ มีมงคล
ราคาปก : 325.00 บาท

ราคา E-book : 185.00
EASY MACRO WORKSHOP
ผู้แต่ง : คนบางปะอิน
ราคาปก : 199.00 บาท

ราคา E-book : 120.00
คู่มือ MACBOOK AIR
ผู้แต่ง : สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด
ราคาปก : 199.00 บาท

ราคา E-book : 90.00
BASIC PORTRAIT
ผู้แต่ง : ชัยณรงค์ แก้วเกิด
ราคาปก : 199.00 บาท

ราคา E-book : 120.00
สนุกกับ APP IPHONE 4 & 3GS
ผู้แต่ง : ชนิดา พุฒิวจนานนท์
ราคาปก : 175.00 บาท

ราคา E-book : 90.00
สนุกกับ APPS IPAD และ IPAD 2
ผู้แต่ง : ชนิดา พุฒิวจนานนท์
ราคาปก : 175.00 บาท

ราคา E-book : 90.00
รวม WORKSHOPS EXCEL VBA ฉบับประยุกต์ใช้งาน
ผู้แต่ง : กิตินันท์ พลสวัสดิ์
ราคาปก : 235.00 บาท

ราคา E-book : 120.00
PHOTOSHOP + LIGHTROOM FOR DIGITAL PHOTOGRAPHER
ผู้แต่ง : เกียรติพงษ์ บุญจิตร บรรณาธิการ
ราคาปก : 259.00 บาท

ราคา E-book : 150.00
คู่มือ ILLUSTRATOR CS4 PROFESSIONAL GUIDE ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง : วสันต์ พึ่งพูลผล
ราคาปก : 279.00 บาท

ราคา E-book : 120.00
ตัดต่อวิดีโอและสร้างเอฟเฟ็กต์ระดับมืออาชีพ PREMIER PRO + AFTER EFFECTS
ผู้แต่ง : ณัฐพงศ์ วณิชชัยกิจ
ราคาปก : 275.00 บาท

ราคา E-book : 200.00
108 Q&A แต่งภาพดิจิตอล
ผู้แต่ง : กิติยา ศรีสุข
ราคาปก : 199.00 บาท

ราคา E-book : 130.00
----ไม่มีรายการหนังสือค่ะ----
บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

สูตรสำเร็จ รวยง่าย ร้านค้าออนไลน์
ผู้แต่ง : พนาลี กุลยานนท์
ราคาปก : 240.00 บาท

ราคา E-book : 135.00
คู่มือใช้งาน EXCEL 2013 ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง : ดวงพร เกี๋ยงคำ
ราคาปก : 299.00 บาท

ราคา E-book : 205.00
PHOTOSHOP CC PROFESSIONAL GUIDE
ผู้แต่ง : เกียรติพงษ์ บุญจิตร
ราคาปก : 299.00 บาท

ราคา E-book : 225.00
คู่มือ WINDOWS 8 + APPS ฉบับง่าย, ครบ, คุ้ม
ผู้แต่ง : ดวงพร เกี๋ยงคำ
ราคาปก : 245.00 บาท

ราคา E-book : 185.00
เปิดร้านออนไลน์ ง่าย..จิ๊บจิ๊บ
ผู้แต่ง : READ COMICS PUBLISHING / GARUN STUDIO
ราคาปก : 185.00 บาท

ราคา E-book : 110.00
ตัดต่อวิดีโอและสร้างเอฟเฟ็กต์ระดับมืออาชีพ PREMIER PRO + AFTER EFFECTS
ผู้แต่ง : ณัฐพงศ์ วณิชชัยกิจ
ราคาปก : 275.00 บาท

ราคา E-book : 200.00
คู่มือหัดใช้กล้อง CANON DSLR
ผู้แต่ง : นายแคนนอน
ราคาปก : 199.00 บาท

ราคา E-book : 109.00
Eazy Pro ถ่ายภาพรับปริญญา
ผู้แต่ง : สุรกิจ จิรทรัพย์สกุล
ราคาปก : 199.00 บาท

ราคา E-book : 145.00
Guide book หาเงินออนไลน์ ง่ายๆ รวยๆ
ผู้แต่ง : อาราดา ประทินอักษร
ราคาปก : 195.00 บาท

ราคา E-book : 145.00
คู่มือ Facebook Like เล่น เมนต์ แชร์
ผู้แต่ง : ภุชชงค์ เกวียกกุทัณฑ์
ราคาปก : 179.00 บาท

ราคา E-book : 125.00
easy DSLR
ผู้แต่ง : เกียรติพงษ์ บุญจิตร
ราคาปก : 245.00 บาท

ราคา E-book : 185.00
คู่มือใช้งาน IPAD 2 IOS 5 ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง : ดนุพล กิ่งสุคนธ์
ราคาปก : 239.00 บาท

ราคา E-book : 170.00
คู่มือ OFFICE 2010 ฉบับ ALL-IN-ONE
ผู้แต่ง : จีราวุธ วารินทร์
ราคาปก : 299.00 บาท

ราคา E-book : 200.00
คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา JAVA ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง : สุดา เธียรมนตรี
ราคาปก : 299.00 บาท

ราคา E-book : 205.00

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3703,08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,