หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
   ข้อมูลหน้าที่ 9

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3 เล่ม 2 หนังสือเรี ียนรายวิชาพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
ราคาปก : 57.00 บาท

ราคา E-book : 29.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3 เล่ม 1 หนังสือเรี ียนรายวิชาพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
ราคาปก : 58.00 บาท

ราคา E-book : 29.00
คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน น (ปรับปรุงพ.ศ.2560)
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
ราคาปก : 54.00 บาท

ราคา E-book : 29.00
คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 1 แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน น (ปรับปรุง พ.ศ.2560)
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
ราคาปก : 81.00 บาท

ราคา E-book : 59.00
คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 หนังสือเรียนรายวิชาพื้น นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
ราคาปก : 86.00 บาท

ราคา E-book : 59.00
คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้น นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
ราคาปก : 124.00 บาท

ราคา E-book : 59.00
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.2 แบบฝึกทักษะรายว วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
ราคาปก : 38.00 บาท

ราคา E-book : 29.00
เวชปฏิบัติออร์โธปิดิกส์ผู้ป่วยนอก
ผู้แต่ง : ธีรวิทย์ หงส์นภารักษ์ และคณะ
ราคาปก : 520.00 บาท

ราคา E-book : 200.00
รอบรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (BEST BREAS TFEEDING) (ฉบับปรับปรุง)
ผู้แต่ง : ภาวิน พัวพรพงษ์ :บรรณาธิการ
ราคาปก : 370.00 บาท

ราคา E-book : 370.00
การจัดการดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น สำหรับผู้บริหา ร (DIGITAL TRANSFORMATION MANAGEMENT)
ผู้แต่ง : ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร
ราคาปก : 129.00 บาท

ราคา E-book : 129.00
SET เจาะเวลาหาจิ๋นซี ( ชุด 25 เล่มจบ)
ผู้แต่ง : หวงอี้ เลี่ยวฟูเฉิง
ราคาปก : 1,600.00 บาท

ราคา E-book : 1,600.00
SET ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่ม 74-94
ผู้แต่ง : หม่าหย่งเฉิง
ราคาปก : 850.00 บาท

ราคา E-book : 850.00
เจาะเวลาหาจิ๋นซี เล่ม 23
ผู้แต่ง : หวงอี้ เลี่ยวฟูเฉิง
ราคาปก : 80.00 บาท

ราคา E-book : 80.00
เจาะเวลาหาจิ๋นซี เล่ม 22
ผู้แต่ง : หวงอี้ เลี่ยวฟูเฉิง
ราคาปก : 80.00 บาท

ราคา E-book : 80.00

    จำนวนหน้า 280 หน้า

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3703,08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,